Påfallende om Etiopia fra regjeringen

Staten tok imot skattepengene fra Etiopiere, men sender dem likevel tilbake til hjemlandet.
Foto: Fanney Antonsdóttir
Så på tekst-tv NRK for noen dager siden at «etiopiere returnerer». Hvorfor opplyser regjeringen om dette igjen? Ikke mange etiopiere velger frivillig retur. Forståelig nok.

Dette gjelder de samme 64 personene som returnerer frivillig, det samme antall det har vært opplyst om flere ganger før. Jeg har forstått slike kunngjøringer fra regjeringen hvis det gjaldt enda flere siden sist, men slik er det ikke.

Er regjeringens taktikk at de skal prøve å lure folk til å tro at dette er et høyt tall? Skal det høres ut som om at nå velger alle etiopiere med endelig avslag frivillig retur? Dessverre til regjeringen, slik er det ikke, vi som personlig kjenner etiopiere og følger deres situasjon lar oss ikke lure. Regjeringen skulle ærlig opplyse om hvordan det egentlig henger sammen, at flere hundre ikke returnerer frivillig, dette grunnet bunnløs frykt for at deres politiske aktivitet både i Etiopia og Norge etter tvangsretur kan ende med forfølgelse, fengsling, tortur eller lignende grusomheter. Det er realiteten og den ulevelige virkeligheten for flere hundre etiopiere som står i fare for tvangsretur.

Tilbake til tortur

Er regjeringens taktikk at de skal prøve å lure folk?

De grove bruddene på menneskerettighetene i Etiopia blir verre for hver dag som går og Norge skal som første land i Europa tvangsreturnere politisk aktive mennesker til diktatorens brutale virkelighet. Etiopia er et av verdens ti verste tortur-regimer. Den norske regjering tar litt av en sjanse ved en slik tvangsretur. Det hele og fulle ansvar hviler på dem, denne gangen kan de ikke fraskrive seg et ansvar de ellers er snare å skyve over på etiopierne.

Returavtalen er regjeringens verk. Det minste de kan gjøre er at de garanterer for etiopiernes sikkerhet, noe de har unnlatt å gjøre i den svært mangelfulle returavtalen. Våre ledende politikere avslører, ved å signere returavtale uten å kreve noen form for trygghet, at de egentlig gir blanke i hvordan det går med etiopierne ved retur og stoler mer på tyrannen Meles Zenawi og hans likesinnede. Dette er både respektløst og uansvarlig, den norske regjering opererer på samme lavnivå som diktatoren selv.

Misvisende

Dina Mofti, representant fra det etiopiske utenriksdepartementet, sa i forbindelse med returavtalen, at etiopierne som returnerer er «økonomiske flyktninger» og at de er trygge ved retur. Klart han sier det, han er allerede instruert om hva han skal si. Han er en slags Etiopias Pål Lønseth, et ansikt utad som er nøye instruert på forhånd. «Økonomiske flyktninger»? Det er den mest misvisende skalkeskjul-betegnelsen jeg har hørt om politisk aktive mennesker. Meles Zenawi vet meget godt hvem som er økonomiske flyktninger og hvem som er politiske. Hvem fant på betegnelsen «økonomiske flyktninger»? Er den “plantet” av den norske eller av den etiopiske regjering?

Pål Lønseth i forbindelse med returavtalen: “De tre siste årene har vi innskjerpet returpolitikken kraftig. Den er kontroversiell fordi den får direkte følger for enkeltmennesker”.  Var dette en liten innrømmelse av at regjeringen ikke er helt sikker på at tvangsreturnerte er sikret trygghet?

FN kritisk

FN har advart mot tvangsretur og krever svar på syv kritiske spørsmål, blant annet om tortur ved retur og garantier mot det. Regjeringen har svart FN og dette svaret samt brevet fra FN vil bli publisert i en rapport fra FN’s menneskerettskommisjon i Geneve i september. Tenker regjeringen å starte tvangsreturer før de som skal returnes får denne selvfølgelige garantien?

Sinte norsketiopere protesterte under statsminister Meles Zenawis offisielle Norgesbesøk i forbindelse med et klima- og energiseminar i Oslo i fjor.
Foto : Andres Vargas
Hvis jeg kjenner justisdepartementet rett vil de nok komme med en ny ansvarsfraskrivelse i stedet for denne viktige garantien, det vanlige “vi har full tillit til at UDI og UNE i hver enkelt sak har foretatt grundige og korrekte vurderinger”. Det bør komme noe mye mer handfast og seriøst enn det.

Hvorfor svarer ikke departementet?

Jeg har selv etterlyst og krevd garanti fra justisdepartementet for at personer som tvangsreturneres er trygge etter retur, men svaret lar vente på seg. Godt at de fleste nå får prøvd sakene sine for retten når UNE merkelig nok «ikke har sett» beskyttelsesbehovet. Personer som er i opposisjon til Meles Zenawis regime er nøye fulgt av spioner her i Norge. Dette bekreftes av Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas). Politisk virksomhet både i Etiopia og her i Norge skulle kvalifisere til oppholdstillatelse. 

Grunnen til at Justisdepartementet ikke svarer på eposten som jeg ble lovt å få svar på for flere dager siden, etter purring, er kanskje at de ikke kan garantere for etiopiernes sikkerhet i Etiopia?