Debatt

Ikke følg Fahad Qureshis råd

Den typen bokstavtro islam Fahad Qureshi i IslamNet står for, skaper grunnlag for en tankegang som kan lede individer ut i ekstremisme, mener innsenderen.
Foto: Skjermdump/YouTube
Konservative organisasjoner er forsyningsbaser til ekstremismen. Derfor bør Erna Solberg og regjeringen styre godt utenom samarbeid med organisasjoner som Islam Net. 
0Shares

Ekstremisme finnes i mange varianter. Den muslimske ekstremismen er en totalitær ideologi innenfor islam. Lederen i IslamNet, Fahad Qureshi, mener at regjeringen må samarbeide med konservative organisasjoner i kampen mot ekstremismen. Men det er nøyaktig det motsatte av det regjeringen bør gjøre.

Ingen kritikk
Den muslimske ekstremismen er en tenkemåte som har sin forankring i en tolkning av Koranen som er gjeldende hos de fleste konservative muslimske organisasjoner. Grunnsteinen for ekstremismen legges i konservative miljøer. Her lærer medlemmene å se på Koranen som ufeilbarlig og hevet over all kritikk. Når barn ikke lærer å være kritiske til det som står i Koranen, er veien til ekstremismen åpen. I denne type tenkning er Koranen ikke skrevet av mennesker. Den er Guds ord, og dermed finnes det ikke rom for tvil og kritikk. 

Ikke kompatibelt med norske verdier
Kjønnssegregering er bare ett eksempel på feiltolkninger som følger av en slik forståelse av Koranen. Dette blir prediket og praktisert slik at tilhengerne av konservative grupper ser på det som naturlig. Når alle i gruppen praktiserer kjønnssegregering, blir det vanskelig for enkeltmedlemmer å ta til motmæle og ytre tvil og kritikk. Hva kan en organisasjon som praktiserer kjønnssegregering i et demokratisk samfunn som har likestilling som sitt grunnprinsipp lære sine medlemmer og muslimske barn?

Umyndiggjør muslimer
Det de gjør i konservative miljøer som IslamNet, er nettopp det som skaper den mentaliteten som skal til for å slutte seg til ekstremismen. Muslimer blir lært opp til å følge Koranen bokstavelig og ikke bruke sunn fornuft. Først monopoliserer man retten til å tolke Koranen slik at ingen tør å lese boken med et åpent sinn. Deretter gis hovedrollen til imamer som er godkjent av de samme organisasjoner og miljøer for å servere alt de ønsker til sine trosmedlemmer under dekke av at det er «Koranens lære». Det de i virkeligheten gjør, er å umyndiggjøre muslimer, som fratas muligheten til å tolke Koranen slik de selv ønsker. Korantolkningen er forbeholdt de få imamer som, slik de konservative miljøene ser det, er kvalifisert til dette.

Tre prinsipper
Vi muslimer må lære å se kritisk på Koranens lære, slik vi gjør det med andre menneskelige kulturprodukter. Det som skjedde i Paris og det som foregår i deler av verden under muslimske ekstremistenes kontroll, er et resultat av absolutisme. Vi må lære å være tolerante og prøve å forstå islam, Koranen og profeten innen rammene av en pluralistisk verden.

Det vi muslimer trenger å lære og praktisere i hverdagen, kan oppsummeres tre setninger:
– Jeg kan tolke og kritisere Koranen ut fra min egen fornuft og dømmekraft.
– Profeten Mohammed var også et menneske.
– Religion er skapt av mennesker for å gjøre livet mitt bedre.