Debatt

Bjørkelo og Utrop fremmer konspirasjonsteorier

Utrop har videreformidlet feilaktige påstander om hvilken politisk retning tidsskriftet KULTURVERK tilhører, mener redaksjonen i tidsskriftet
foto: Creative Commons
Under overskriften «Vi vet for lite om netthaterne» sauser Utrop sammen en artikkel hvor tidsskriftet KULTURVERK skal være en del av en «nyfascistisk» «identitær» konspirasjon. Det er Kristian Bjørkelo, tilknyttet tidsskriftet Humanist, som skal ha fremført dette under et seminar i regi av blant annet Antirasistisk Senter. 
1Shares
Latest posts by Redaksjonen i KULTURVERK ved Magne Stolpnessæter (webredaktør), Oda Omholt, Ivar Sagbakken, Kjell B (see all)

Utrop gjentar ukritisk Kristian Bjørkelos påtander uten noen form for kildekritikk eller journalistisk redelighet som tilsier at man undersøker saken før man publiserer slike grove påstander. Hva Bjørkelo måtte mene om noe er i seg selv ikke spesielt interessant, han har gjort en mindre karriere på å forsøke å hetse ulike alternativt tenkende gjennom stråmannsargumentasjon og konspiranoia. Men han og hans miljø tar ikke utgangspunkt i sak, nei, han konkluderer uten å faktisk ta tak i det mangfoldet av meninger og skribenter som KULTURVERK representerer. Taktikken er enkel slik den er for konspirasjonsteorier uten hold i virkeligheten. Man gjentar en ubegrunnet påstand tilstrekkelig mange ganger i håp om at den skal videreføres og bli et «faktum» i offentligheten. Det være seg i sosiale medier, blogger, kommentarer, nettsider, privat korrespondanse, eposter til bekjente, publikasjoner etc.

Det vi finner spesielt skuffende er at Utrop, som vi anser som en seriøs medieaktør, ukritisk kolporterer hets og direkte løgn uten en gang å ha undersøkt grunnlaget for å sette oss i en sterkt stigmatiserende kontekst som kun har til hensikt å utdefinere oss fra offentligheten. Dette har allerede blitt forsøkt iverksatt mot oss tidligere. Nå førte riktignok den kampanjen til det motsatte og at vi fikk flere skribenter og flere lesere.

Men en lignende anonym hetskampanje ble iverksatt mot et av våre redaksjonsmedlemmer, Tord Morsund, som har en bakgrunn fra både venstreradikale og høyreradikale miljøer (men har alltid betonet at han er uavhengig), som måtte bytte navn til Alexander Viken for i det hele tatt å kunne jobbe og ha et normalt liv. Han har opplevd et yrkesforbud i flere år grunnet påstander og artikler fra 2005 som er resirkulert igjen og igjen på nettet.

Dette skrev vi da bl a om saken da vi kom kampanjen i forkjøpet:

«Vi synes det er så grovt og utilbørlig at noen i dagens Norge gjennom utpressing om negativt mediefokus, utøver yrkesforbud i Norge, at vi ser det som en absolutt nødvendighet å informere om at dette er en del av samfunnsrealiteten for norsk offentlighet i 2014. At mennesker mister sitt arbeid grunnet sine politiske oppfatninger er ille, og strider mot fundamentale menneskerettigheter. At noen mister arbeidet på bakgrunn av trusler og meninger som blir ufrivillig tillagt dem, er enda et hakk grovere, og har ingenting med hva allmennheten forbinder med demokrati og ytringsfrihet.»

Den anonyme kampanjen, som ifølge arbeidsgivers advokat Cato Schiøtz kom fra et venstreradikalt miljø, førte til at man grunnet frykten for medieoppmerksomhet sa opp Viken/Morsund fra sin stilling som redaktør for tidsskriftet Herba. I et sluttdokument hvor man etter påtrykk fra advokat ga kompensasjon, gjør arbeidsgiver Biodynamisk Forening skriftlig klart at de var svært fornøyd med hans innsats som redaktør, men at det var frykten for media som gjorde utslaget. Hvorfor nevner vi dette, jo fordi dette viser at ord fremsatt i media har potensielt store konsekvenser og kan ødelegge liv, dette er et ansvar som også Utrop må være bevisst om de fortsatt skal tas seriøst. 

Det var denne hetskampanjen som lå til grunn for vår søknad om støtte hos Fritt Ord som innvilget oss 100 000 kr for å starte et trykket tidsskrift (lenke). Og vi andre i redaksjonen er helt på det rene med at dette handler om guilt by association/skyldassosiasjoner (http://en.wikipedia.org/wiki/Association_fallacy), for om Morsund/Viken ikke hadde vært en del av redaksjonen, så hadde KULTURVERK neppe blitt satt i et slikt brunbeiset lys.

For ordens skyld, selv om det burde være unødvendig får vi klargjøre: Vi er ikke ny- eller gammelfascister, høyre- eller venstreekstreme. KULTURVERK er ikke inspirert av noen «identitær filosofi» og vi er ikke, selv om noen iherdig forsøker å hevde det motsatte, spedalske fordi om en av oss har en bakgrunn fra slike miljøer for flere år siden like lite som andre miljøer er det om de har noen med venstreradikal eller religiøs, fundamentalistisk bakgrunn. Vi i redaksjonen tilhører ikke noe parti, organisasjon eller bestemt ideologisk «strømning» som KULTURVERK er en eksponent for. Vi er forskjellig både i bakgrunn, interesser og oppfatninger, men vi deler et felles fundament i dypøkologi og naturvern. De eneste organisasjonene som flere av oss er medlemmer i er Naturvernforbundet og Slow Food. Men skal man tro konspirasjonsteoriene som ble fremsatt på seminaret, så er dette en del av en «nyfascistisk» strategi. Om man skal følge denne tråden så er vi alle , som har helt ulike bakgrunner del av en stor konspirasjon for å fremme nyfascisme i Norge, derfor fremmer vi naturvern, økologi, kritikk av Vestens angrepskriger mot muslimske land, flerreligiøs forståelse etc. Om man skal ta tøvet til Bjørkelo bokstavelig så er dette knyttet til «organiserte turer i skog og mark» (noe vi faktisk ennå ikke har gjort, men en god idé, takk for den!) og «romantikk». Ingenting galt med romantikk, men KULTURVERK kan nok ikke tilskrives noe utpreget romantisk særpreg.

Vi er opptatt av seriøs kritisk journalistikk og en større, mer mangfoldig offentlighet med plass til dybde og ikke bare tabloide medier. Noe vi håper Utrop også deler med oss. Hvor er det Utrop mener at KULTURVERK på noen måte hører under en overskrift som handler om «netthat»? Det vil vi gjerne ha svar på, fordi denne bruken fører til en uthuling av begrepet og gjør det meningsløst. Terroren 22. juli ble sannelig også nevnt i artikkelen den også, kanskje Utrop kan fortelle oss i hvilken forstand KULTURVERK passer inn i en slik ekstrem kontekst?

Utrop omtaler seg selv som fremmere av flerkulturell forståelse, i så måte er det ikke mange tidsskriftredaksjoner med større grad av flerkulturell bakgrunn i Norge enn KULTURVERK.

I vår redaksjon på seks finnes det en med norsk-kinesisk bakgrunn, en med norsk-indisk bakgrunn, en med norsk-chilensk bakgrunn og sannelig også en som er gift med en tyrkisk muslim. For oss har det aldri vært noe poeng å gjøre noe nummer ut av, da det er sakene vi skriver om vi vil bli bedømt for, ikke kollektive sekkebetegnelser. Vi håper Utrop i fremtiden vil diskutere sak med oss, og ikke nedverdige seg selv til å viderebringe usaklig hets.

Les intervjuet med Kristian Bjørkelo her