Trygge bosteder for asylsøkere

 
Foto: Pressebilde
I et innlegg i Utrop 4. november kommer Helene Bank med en del påstander om Hero Norge og mottaksbransjen. Her er våre svar. 
Tor Brekke, administrerende direktør, Hero Norge AS
Latest posts by Tor Brekke, administrerende direktør, Hero Norge AS (see all)

Hero Norge har i snart 30 år jobbet med å innkvartere asylsøkere. Vår lange historie har gitt oss unik kunnskap og erfaring om hvordan asylsøkere best kan mottas og integreres i Norge. I dag jobber 1050 ansatte for at alle som kommer til våre snart 80 mottak skal få et nøkternt og trygt bosted. For å få til dette har vi tett og godt samarbeid med lokalsamfunn, myndigheter og arbeidsgivere landet over.

Beboermedvirkning
Heros mål er at de som skal bli i Norge, kommer raskt i gang og blir deltakere og bidragsytere i sine nye samfunn. Vår tidligere mangeårige leder, Ahmed Bozgil, kom selv til Norge som asylsøker. Bozgil definerte begrepet beboermedvirkning. Han mente passivitet er destruktivt og at alle mennesker må gis tillit og få mulighet til å gjøre noe nyttig på mottakene. Dette er noe vi jobber etter hver dag.

Hero tar ikke stilling til hvor mange asylsøkere som bør komme til Norge. Vi ønsker at de som får avslag på asylsøknaden, returneres raskest mulig, og at de som får innvilget asyl bosettes og kommer i jobb raskest mulig. Vi har ved flere anledninger argumentert for at botiden i asylmottak må ikke bli for lang. Dagens pressede situasjon er ikke ønskelig. Banks påstander om at vi kun jobber for å øke profitten, faller derfor på sin egen urimelighet.

Sunt med konkurranse
Hero mener mottaksbransjen er tjent med å være konkurranseutsatt. Anbudskonkurransene har bidratt til å holde offentlig pengebruk nede og kvaliteten på tjenestene oppe. Myndighetene kan videre raskt bygge opp og ned mottakskapasiteten. Det har vært helt avgjørende for å kunne håndtere dagens krevende asylsituasjon.

Hero ønsker et mangfold av driftsoperatører og synes det er synd at stadig færre kommuner driver mottak. Vår erfaring er at de kommunene som fremdeles er med, gjør en veldig god jobb. Samarbeidet mellom kommunale, ideelle og private operatører er også meget godt.

Som kommersielt selskap er vi for øvrig helt åpne om vårt eierskap og økonomi. I 2014 hadde Hero Norge AS driftsinntekter på 549,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 27,3 millioner. Det gir en resultatmargin på fem prosent.

Les Helene Banks innlegg her: Flyktningprofitørene