Debatt

Rettsløse i apartheidstaten Israel

Eddie Whyte reagerer på språkbruk om irer
Foto: Privat
Fagforbundet mener at det er viktigere enn noen gang å opprettholde presset på israelske myndigheter for å avskaffe apartheidsystemet og avslutte okkupasjonen, skriver Eddie Whyte i dette innlegget. 

Denne uken arrangeres Israeli Apartheid Week for fjerde år på rad, og folk rundt om i Norge mobiliserer til støtte for palestinske rettigheter. Dagens unge palestinere er arvtakerne til den ulovlige okkupasjonen av deres land, en okkupasjon som har vart i nesten 50 år. 

De er rettsløse i eget land og under konstant angrep fra den israelske staten – både militæret og bevæpnede sivile eller såkalte «settlers». Israelerne utfører ofte voldshandlinger sammen, i eller uten uniform, og uten fare for å bli straffet av apartheidstatens rettsapparat.

«Skyt for å drepe»
Sosiale medier flommer over av bilder og videofilmer som er tatt opp på mobiltelefoner og overvåkningskameraer, og som hovedsakelig viser unge palestinere – både gutter og jenter – som blir skutt og drept på åpen gate. Israel har lenge operert med en «skyt for å drepe»-politikk i Palestina. Amnesty International har gjentatte ganger dokumentert den israelske hærens overgrep mot palestinere i de okkuperte områdene.

Dette handler ikke om en væpnet konflikt mellom to hærer, men om en ulovlig okkupasjon der sivilbefolkningen – hovedsakelig palestinere – er ofrene.  Situasjonen for palestinerne har aldri vært verre. Sør-Afrikas tidligere statsminister og arkitekten av apartheid, Hendrik Verwoerd, kalte Israel for en apartheidstat allerede i 1961 – det er ikke tvil om at staten Israel utøver institusjonalisert diskriminering.

Internasjonal boikott
Fagforbundet mener at det er viktigere enn noen gang å opprettholde presset på israelske myndigheter for å avskaffe apartheidsystemet og avslutte okkupasjonen. Israel må tvinges til å respektere både palestinske rettigheter og internasjonal lov.

En internasjonal boikott av en regjering som ikke respekterer palestinernes rettigheter og som ikke lytter til verdensopinionen, er fortsatt det beste politiske virkemiddelet vi har i møte med Israels umenneskelige okkupasjonspolitikk.