Står opp mot de eldre

Bhatti frykter han vil bli sendt tilbake til Norge.
Unge norskpakistanere har hatt en passiv rolle i samfunnsutviklingen, mens den eldre generasjonen har fått dominere.
0Shares
Latest posts by Nasir Ahmed, bystyrerepresentant, Oslo Ap (see all)

Samtidig som det norsk-pakistanske miljøet denne måneden har feiret Pakistans uavhengighet fra det britiske imperiet i 1947, bør vi også feire for at våre demokratiske verdier i dag styrkes og omfavner en hel generasjon av unge norskpakistanere, som på sikt vil være med på å sette dagsorden i samfunnsdebatten.

Demokratiets hovedprinsipp er å ha mulighet til å tale sin sak, og våge å ta ordet. Alternativet er å være taus og la andre få bestemme på dine vegne. Dette har lenge vært tilfellet for unge norskpakistanere, som selv har hatt en passiv rolle i samfunnsutviklingen, mens den eldre generasjonen med sitt gamle tankesett, har fått dominere og bestemme normer og verdier i det norsk-pakistanske miljøet. Dette har ført til at holdninger og verdier som er uforenlige med de norske verdiene, som blant annet likeverd og rettferdighet, har forplantet seg i enkelte norsk-pakistanske hjem, moskeer, organisasjonslivet (foreninger), og også gradvis i politiske kretser.

 
Foto : Privat

På individnivå har den yngre generasjonen over tid talt dem imot, men deres innsats har vært fragmentert og har manglet støtte innad i miljøet. Men nå taler den yngre generasjonen samlet imot 14. august-komiteens tradisjonsrike «Brobygger-arrangement. Dette markerer starten på et oppgjør mot et etablert regime (foreldreforeninger), hvor ungdommen mener demokratiske prinsipper er fraværende, og som inviterer gjester fra hjemlandet for å ære deres arrangementer, vel vitende om at deres handlinger ikke er forenlige med våre norske verdier.

At den yngre generasjonen norsk-pakistanere engasjerer seg for å kjempe imot urettferdigheten, må anses som en berikelse for vårt demokrati. Deres kamp vil både styrke deres samfunnsengasjement, samtidig som det også vil styrke integreringen og være en hemmer for følelsen av «utenforskap» som mange ungdommer med multikulturellbakgrunn føler i dag.

Gjennom sin aktivisme må de få bukt med “sladrekulturen”, og den moralske pekefingeren som begrenser ens frihet innad i miljøet. Samtidig må de delta aktivt i samfunnsdebatten, slik at gode forbilder fremmes i det offentlig lys, og dernest nedkjempe fordommer i storsamfunnet, som får en Ahmed til å skifte navn til Johnsen for å lykkes i arbeidsmarkedet.