Indias overgrep i Kashmir må stanses!

Sivilbefolkningen i den indisk-kontrollerte delen av Kashmir lider under undertrykking fra den indiske staten og manglende økonomiske muligheter, skriver forfatteren av innlegget

Khurram Khan
Foto : Privat
Kashmir-konflikten går tilbake til delingen i 1947 av det britiske India i det overveiende muslimske Pakistan og det overveiende hinduistiske India. Delingen førte til uenighet mellom Pakistan og India om hvem som skulle overta kontrollen over delstaten Jammu og Kashmir. FN kom på banen, og gjennom flere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd ble det vedtatt at folk i Kashmir gjennom en folkeavstemning skulle få bestemme over sin fremtid. I FN-resolusjoner for forpliktet India og Pakistan seg til å holde en folkeavstemning i Kashmir, med den har dessverre aldri blitt gjennomført. Folk i Kashmir har i 70 år kjempet for sin rett til selvbestemmelse.

Massive overgrep
I den delen Jammu og Kashmir som har vært under indisk kontroll siden 1947, har sivilbefolkningen vært utsatt for massive brudd på grunnleggende menneskerettigheter. 100.000 mennesker er blitt drept siden 1987. Samtidig som India på hjemmebane opptrer brutalt mot en liten minoritet, har landet utad forsøkt å fremstille seg som verdens største demokrati.

Det indiske militæret har gjennom spesiallover som “Armed Forces Special Powers Act” (AFSPA) og “Public Safety Act” fått frie tøyler til å arrestere og skyte folk og okkupere land. Dette bekreftes av Amnesty International, som i sin India-rapport for 2015/2016 skriver at myndighetene har videreført lover som gir sikkerhetsstyrker immunitet mot straffeforfølgelse. I likhet med mange andre som tar opp brudd på menneskerettigheter i Kashmir, er også Amnesty forsøkt kneblet. I august i år i ble Amnesty India anmeldt og etterforsket av indisk politi for påstått oppvigleri etter at en av deres lokale aktivister holdt et folkemøte for å diskutere brudd begått av indiske sikkerhetsstyrker i Kashmir-dalen. Dette har fått Amnesty Indias leder Aakar Patel til å uttale at “plassen for det sivile samfunn og dissens krymper” og at sikkerhetsstyrkene bruker vilkårlig og overdreven makt mot demonstranter i Jammu og Kashmir. Også Human Rights Watch har bedt india etterforske bruk av dødelig makt mot demonstranter og følge FNs grunnleggende prinsipper om politifolks bruk av makt og skytevåpen (“Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials”).

En annen lokal menneskerettighetsorganisasjon ”Association of the Parents of Disappeared persons” (APDP) har avdekket hundrevis av uidentifiserte gravplasser i Jammu og Kashmir. Deres rapport fra 2008 inneholder detaljerte opplysninger om massegravfunn i områder med stor indisk militær tilstedeværelse. Siden 2006 har nærmere 1000 mennesker blitt funnet i slike graver. Mer enn 8000 personer har forsvunnet i Jammu og Kashmir siden 1989.

Krenket frihet
Sivilbefolkningens ytrings-, bevegelses-, og organisasjonsfrihet er sterkt krenket i Kashmir. Ungdom arresteres og fengsles i årevis uten dom. En hel befolkning blir holdt i et umenneskelig og brutalt jerngrep av det indiske militæret. Arrestasjoner av sivile, drap på folk under arrest og forsvinninger av politiske aktivister har vært dagligdags i Kashmir i flere tiår. Det indisk-kontrollerte Kashmir er det mest militariserte området i verden i dag med over 700.000 militærstyrker utplassert på et lite område.

Siden juli i år, etter drapet på Burhan Wani, har Kashmir igjen blitt gjenstand for massiv uro. Det indiske militære har innført langvarige portforbud og hundrevis av sivile er blitt blinde på grunn av soldatenes bruk av pellet-kuler mot fredelige demonstranter. Over 90 sivile har mistet livet og 15000 er skadet siden juli i år. Sentrale ledere av selvstendighetsbevegelsen har vært fengslet, blant dem Yasin Malik. Hans helsetilstand er sterkt svekket, og livet hans sto lenge i fare. En annen er den kjente menneskerettighetsaktivisten Khurram Parvez. Han ble arrestert av inderne idet han var på vei til Genève for å delta i en menneskerettighetskonferanse i regi av FN. Siden har han vært i fengsel.

Den økonomiske og demokratiske fremgangen India har opplevd de siste tiårene, har dessverre ikke nådd Kashmir. For sivilbefolkningen i Kashmir er India en okkupasjonsmakt som dreper deres barn. Et eksempel er fra 8. oktober da 12 gamle Junaid Ahmad ble drept av indiske styrker. Leger ved Sheri Kashmir Institute of Medical Sciences bekreftet overfor internasjonale medier at Ahmed døde av skadene etter å ha blitt skutt i hode og bryst. Mange unge har dessverre møtte samme skjebne som Junaid de siste månedene.

En trussel for verden
India har de siste årene prøvd å oppnå mer internasjonal anerkjennelse ved blant annet å sikte seg inn på en fast plass i den multinasjonale gruppen Nuclear Suppliers Group (NSG) og FNs sikkerhetsråd. Et India i FNs sikkerhetsråd ledet av statsminister Narendra Modi fra det hindu-nasjonalistiske Bharatiya Janata Party (BJP), som viser total mangel på respekt for minoriteter og menneskerettigheter generelt, er det siste vår verden trenger.

Norge må jobbe aktivt for at India overholder sine forpliktelser hva gjelder menneskerettigheter i Kashmir. Regjeringen må også gjøre det klart overfor India at internasjonal anerkjennelse ikke kan oppnås fullt ut før respekt for grunnleggende menneskerettigheter er etablert. Det bør formidles til India at landet er nødt til å rydde opp på hjemmebanen før de er klare til spille en mer sentral rolle internasjonalt. Videre må Norges regjering aktivt jobbe for å legge til rette og megle i konflikten mellom atommaktene India og Pakistan slik at de løser Kashmir-konflikten i tråd med den kasjmiriske befolkningens ønsker.

Innlegget er tidligere publisert på nyemeninger.no. Publisert i Utrop etter avtale med forfatteren.