Årets Raftopris gikk til Parveena Ahangar (t.v) og Parvez Imroz.
Foto: Rafto.no
Årets raftopris til menneskerettighets-forkjemperne Imroz Parvez og Parveena Ahangar fra Kashmir setter søkelyset på brudd på menneskerettigheter som den indiske staten stadig begår mot sivilbefolkningen i delstaten Jammu og Kashmir.

Årets Raftopris til menneskerettighets-forkjemperne Imroz Parvez og Parveena Ahangar fra Kashmir setter søkelyset på brudd på menneskerettigheter som den indiske staten stadig begår mot sivilbefolkningen i delstaten Jammu og Kashmir. Kashmir er dessverre et glemt område og omverden hører veldig lite om menneskerettighetsbrudd i Kashmir. Raftostiftelsen har gjort et modig valg og satt søkelys på noe menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty, Human rights watch og mange andre har påpekt i en årrekke.

Verdenssamfunnet tause
Den indisk-kontrollerte delstaten Jammu og Kashmir har vært gjenstand for konflikt i mange ti-år. 100.000 mennesker er blitt drept siden 1987. Tvangs bortføringer av mellom 8.000 og 10.000 unge menn, funn av massegrav, vilkårlige arrestasjoner, drap under arrest, langvarige portforbud som begrenser sivilbefolkningens ytrings-, bevegelses-, og organisasjonsfrihet, arrestasjoner av sentrale ledere og blokkering av mobil- og internett er eksempler på hva befolkningen i Jammu og Kashmir har måttet gjennomgå de siste årene. Ungdom som protesterer blir møtt med kuler, arrestasjoner og tortur. Kvinner er blitt voldtatt i sine hjem. En hel befolkning blir holdt i et umenneskelig og brutalt jerngrep av det indiske militæret. Det indisk-kontrollerte Kashmir er det mest militariserte området i verden i dag med over 700 000 militære styrker utplassert på et lite område.

Alt dette har India fått gjøre med verdenssamfunnet som taus vitne. Også Norge og norske regjeringer har dessverre lukket øynene for det som skjer i Kashmir.

India må konfronteres
Samtidig som India på hjemmebane opptrer brutalt mot en minoritet, har landet utad forsøkt å fremstille seg som verdens største demokrati. Ved å kjøre reklamekampanjer som India Shining internasjonalt har BJP regjeringen dessverre klart å skjule den brutale virkeligheten millioner av indere erfarer hverdag, ikke minst i Jammu og Kashmir. Landet har de siste årene prøvd å oppnå internasjonal anerkjennelse ved blant annet å sikte seg inn på en fast plass i den multinasjonale gruppen Nuclear Suppliers Group (NSG) og FNs sikkerhetsråd. Et India i FNs sikkerhetsråd ledet av statsminister Narendra Modi fra det hindu-nasjonalistiske Bharatiya Janata Party (BJP), som viser mangel på respekt for minoriteter og menneskerettigheter generelt, er det siste vår verden trenger.

Vi håper årets raftopris bidrar til at den norske regjeringen mer aktivt jobber for at India overholder sine forpliktelser hva gjelder menneskerettigheter i Kashmir. Regjeringen må gjøre det klart overfor India at internasjonal anerkjennelse ikke kan oppnås før respekt for grunnleggende menneskerettigheter er etablert. Videre må Norges regjering aktivt jobbe for å legge til rette for og megle i konflikten mellom atommaktene India og Pakistan slik at de løser Kashmir-konflikten i tråd med den kasjmirske befolkningens ønsker.