– Statsråd på kollisjonskurs med virkeligheten

Ordførerkandidat for Drammen Arbeiderparti Masud Garakhani.
Foto: Henrik Kreilisheim
Budsjettområdene som kulturminister Linda Helleland (FrP) har ansvaret for lider av kutt. Likvel skryter hun av at hun «prioriterer en sterk offentlig finansiering av norsk kunst og kultur. Det skriver Masud Gharahkhani, Stortingsrepresentant (Ap).

Kulturministeren har varslet to nye og viktige stortingsmeldinger om frivillighet og kulturliv. Det er bra. Som medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, som har dette som ansvarsfelt, ser jeg frem til å jobbe videre med disse.

Frivilligheten er ryggmargen i det norske samfunnet. Det har vært mange diskusjoner om hva som er typisk norsk kultur. Det jeg mener beskriver Norge best er følgende: dugnad, dugnad, dugnad!  Det er de små og store fellesskap som utgjør den helheten av et samfunn vi lever våre liv i.

Uten frivilligheten ville mange lokalsamfunn manglet gode oppvekstmiljøer for barn og unge. De frivillige legger ned utallige timer for at mine og dine barn skal få en trygg og god oppvekst.  I alle lokalsamfunn finner vi kor- og korpslederen som står på døgnet rundt og idrettslederen som til og med tropper opp på juleaften om det trengs. Dette gjør meg stolt av mitt lille land Norge. Fra regjering og stortinget bør beskjeden til frivilligheten være at «vi er med dere og vi skal bakke dere opp». Dessverre er det ikke denne beskjeden som gis gjennom årets statsbudsjett.

I ukene etter at regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett har tilbakemeldingene fra
budsjettområdene som kulturministeren har ansvaret for vært brutale. Avstanden mellom disse og de beskrivelsene kulturministeren selv bruker om budsjettforslaget har vært påfallende, og det vitner om en statsråd på kollisjonskurs med virkeligheten.

Vi kan begynne med kulturen som ifølge Dagbladet får et budsjett som er «gråere enn bunnlinja til filmen Snømannen». Dagsavisen følger opp med å slå fast at «Det er godt kulturministerens fest for kulturlivet allerede er holdt. Budsjettet for neste år er alt annet enn en fest». Samtidig mener kunstnerne at deres økonomiske situasjon nå er så alvorlig at de tar til gatene mot kulturministeren og hennes budsjettforslag.

Kulturminister Helleland er av en helt annen oppfatning når hun skryter av at regjeringen «prioriterer en sterk offentlig finansiering av norsk kunst og kultur.» Hun om det! Det store kulturløftet Arbeiderpartiet har stått i bresjen for er i hvert fall helt glemt. Samtidig er kor- og korpsorganisasjoner krystallklare på at kulturministerens kutt i voksenopplæringstøtten, som finansierer dirigenter og instruktører, vil ramme kulturlivet hardt over hele landet.

For fjerde år på rad går andelen momsutgifter som kompenseres for frivilligheten ned. Forslaget bryter med stortingets- og frivillighetens viktigste krav om en opptrappingsplan. Frivillighet er ikke gratis. Det koster å organisere. Når frivilligheten gir så mye tilbake til storsamfunnet, så må de vite at de har Stortinget i ryggen. Kun det gir den tryggheten som må til for å bygge nye kulturarenaer og møteplasser som så sårt trengs.

Arbeiderpartiet har alltid vært frivillighetspartiet. Vi har stilt opp for kulturlivet og idretten. Den kampen fortsetter. Vi skal gjøre alt vi kan for at Stortinget vedtar et statsbudsjett som sier: «Tusen takk for den jobben dere gjør. Vi lytter til dere. Vi setter pris på dere. Vi er med dere.»