Norsk Innvandrerforum skriver i Utrop at HRS bidrar til frykt og fordommer.
Hege Wilsberg og Cecilie Lother
Latest posts by Hege Wilsberg og Cecilie Lother (see all)

Den 1. september stilte leder i Norsk Innvandrerforum, Athar Ali, spørsmål ved hva som rettferdiggjør den statlige støtten til Hege Storhaugs stiftelse, Human Rights Service (HRS). Verken IMDi, Finansdepartementet, Siv Jensen, Statsministerens kontor, Høyre generelt, Erna Solberg eller Justisdepartementet har ønsket å svare. Her er dog Kunnskapsdepartementets bud på et svar til Ali.

Utrop brakte den 1. september Norsk Innvandrerforums spørsmål om hvorfor HRS mottar statsstøtte.

Human Rights Service (HRS) har i 2019 mottatt tilskudd gjennom tilskuddsordningen Tilskudd til drift av nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. Formålet med ordningen er blant annet å medvirke til bedre kunnskap om integrering i befolkningen, inkludert kunnskap om muligheter og utfordringer ved integreringsprosessen. Videre skal tilskuddsmottakernes aktivitet være en supplerende kilde til kunnskap som media, forskningsinstitusjoner og andre aktører kan gi om integreringsfeltet. Det er regjeringens vurdering at organisasjonene som mottar støtte over denne ordningen bidrar til å nå målene med ordningen.

Det er regjeringens vurdering at organisasjonene som mottar støtte bidrar til å nå målene med ordningen.

Vi gjør oppmerksom på at tilskudd til HRS ble overført til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2019.