Norge har hatt kolonier i Karibia sammen med Danmark og nordmenn har profitert på slavehandel i Afrika. Europas rikdom skriver seg fra imperialistisk utnyttelse. –Vi står i en enorm gjeld til disse landene, og oppgjørets time er kommet, skriver Robert Nyheim-Jomisko (Foto: Getty Images)
I fjor flyktet 17 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. Vi har hittil bare sett begynnelsen. Endringene kommer til å utløse store utvandringsbølger. Lik det eller ikke, men Norge står i gjeld til de som flykter. 
123Shares

Innen 2050 estimerer FN at rundt 200 millioner mennesker vil måtte forlate hjemmene sine grunnet miljøkatastrofer. Aldri før har flere mennesker flyttet på seg. De kommer seilende, syklende, flyvende og gående. 

Rike lands manglende evne til å svare på klimaendringene rører ved kjernen av problemet. Den politiske passiviteten kan ikke beskrives som annet enn systemisk rasisme. Krisen rammer de fattigste hardest. De rikeste stiller seg uvillige til å foreta noe som går på bekostning av livskvaliteten. For meg fremstår det paradoksalt at vi tror vi kan opprettholde vår høye levestandard uten at kreditorene banker på. 

De er her fordi vi var der

Norge har hatt kolonier i Karibia sammen med Danmark og nordmenn har profitert på slavehandel i Afrika. Europas rikdom skriver seg fra imperialistisk utnyttelse. Etter å ha tatt det som var verdt å ta beslag i, og lagt hele samfunn i ruiner, forlot europeerne koloniene. De som ble mishandlet av kolonimaktene ble etterlatt til å plukke opp bitene.

De som ble mishandlet av kolonimaktene ble etterlatt til å plukke opp bitene.

Utnyttelsen er på ingen måte over. Bedriftskolonialisme er den nye oljen. Rike land har sikret seg makt over fattige land ved å etablere selskaper som utnytter deres ressurser. Samtidig bidrar de til at utslippene øker til nivåer som gjør at befolkninger blir drevet på flukt. Systemene satt i funksjon er rasistiske fordi de favoriserer noen og diskriminerer andre. Enkelte liv er ikke like mye verdt. Hvilket statsborgerskap du har avgjør verdien din som menneske. 

Hva er felles for innvandringskritiske nordmenn og Trump-tilhengere? 

En stor andel er klimafornektere. Flere forskere argumenterer for at klimafornektelse kan betraktes som et uttrykk for beskyttelse av nedarvet gruppeidentitet og rettferdiggjøring av samfunnssystemer som gir ønskede fordeler. Dette ser vi er tilfelle blant flere nordmenn, som forfekter at endringene hverken er menneskeskapte eller en realitet. De ønsker ingen båtflyktninger. De ser ikke rasisme og nekter for å være privilegerte. Det snakkes stadig om hva innvandrere koster samfunnet. Sjeldnere nevnes det hvordan innvandring generelt har en positiv innvirkning på økonomien.

Regnskapets time 

Det kommer til å komme flere. Mange flere. Ingen mur kan stanse dem. De fleste kommer ikke fordi de har lyst. De kommer fordi de mangler livsnødvendigheter. Før du ber en flyktning om å respektere våre landegrenser, spør når Europa har respektert deres.