– HRS nører opp under hatet mot Arbeiderpartiet og AUF, skriver Lise Christoffersen. Bildet viser informasjonsansvarlig i HRS Hege Storhaug.
Foto: Tore Sætre/www.setre.net
HRS har drevet statlig finansiert propaganda mot Arbeiderpartiet, skriver stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap).
51Shares
Latest posts by Lise Christoffersen (see all)

HRS, den såkalte «Human Rights Service», angriper Arbeiderpartiet for å ha tillatt masseinnvandring til Norge. Det føyer seg inn de stadig tilbakevendende angrepene mot Arbeiderpartiet fra ytterste høyre-hold, der HRS også hører hjemme. Det er mange faktafeil i HRS sine påstander.

Samme regelverk som da Ap satt i regjering

Arbeiderpartiet gikk i front og fikk vedtatt innvandringsstopp, allerede på midten av 1970-tallet. Det vi ikke kan vedta oss bort fra, er våre forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. Dem velger HRS å se suverent bort fra. Vi plikter å gi opphold til personer som er forfulgt. Noen kommer til vår grense med gode begrunnelser. De skal få opphold etter internasjonale regler. Noen kommer uten slik begrunnelse. De skal avvises. Dette er samme regelverk som gjaldt da vi satt i regjering, og som gjelder nå, under Solbergregjeringen. Når det gjelder kvoteflyktninger, bestemmes antallet etter vedtak i Stortinget, der HRS sine Frp-venner inntil nylig har vært en del av flertallet.

HRS har igjen formidlet en tekst der Arbeiderpartiet får skylden for masseinnvandringen til Norge.

Arbeiderpartiet vet så altfor godt hva slike usaklige beskyldninger i det offentlige rom kan føre til. HRS nører opp under hatet mot Arbeiderpartiet og AUF.

HRS har drevet statlig finansiert propaganda mot Arbeiderpartiet

At HRS har en sterk tilknytning til Frp, er ingen hemmelighet. Om HRS er misfornøyd med Norges politikk når det gjelder innvandring og asylpolitikk, bør de heller rette søkelyset mot sine «venner» i justisdepartementets ledelse. Nå er det Høyre som styrer dette departementet, men i mesteparten av Solbergregjeringens periode, er det Frp som har hatt statsrådene her.

At HRS har en sterk tilknytning til Frp, er ingen hemmelighet

Jeg har fortsatt til gode å se den gode begrunnelsen for at HRS skal drive sin innvandringsfiendtlige og hatske propaganda mot Arbeiderpartiet, finansiert over statsbudsjettet. Jeg håper at den tida er over, etter at Frp-vennene deres nå er ute av regjering.