– Systematisk drap av kvinner må bli en del av definisjonen av folkemord, i Kurdistan, Norge og resten av verden, skriver Lida Weerts. Her ved en tidligere markering i Oslo.
Foto: Privat
Kvinnebevegelsen i Norge bør vise solidaritet med kvinner i resten av verden, herunder Kurdistan, skriver Lida Weerts i dette innlegget. 
383Shares

I dag, den 25. november, er den internasjonale dagen mot vold mot kvinner – nå mer nødvendig enn noen gang.

Vi, det kurdiske kvinnenettverket i Oslo, ønsker å kjempe for et liv som kan leves fritt, rettferdig og i tillit og økologisk balanse.

En global affære

Vi uttaler oss mot den sexistiske og kapitalistiske utnyttelsen av Kurdistan av systemet. Ikke bare i Kurdistan, men også i Chile, fra Polen til Sudan, i USA, Iran, India, Europa og Tyrkia.

Vold mot kvinner over hele verden krever konstant motstand og det må tas fullt ansvar for voldtekt, drap, tilsidesettelse og brudd på kvinners rettigheter.

I Norge rapporterer 1 av 10 kvinner alvorlig fysisk vold i hjemmet, sammenlignet med 2% av mennene. Så mange kvinner og jenter opplever at retten til seksuell selvbestemmelse ikke blir respektert, og dette er et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Norge må ha en lov som sier at enhver person har rett til å bestemme over sin egen kropp og sin seksualitet.

Etterlyser norsk solidaritet med kurdiske kvinner

I Tyrkia har kvinnebevegelsen startet en aksjon for å kreve ansvar fra president Erdogans regime. Han er ansvarlig for undertrykkelsen av kvinner utført av hans institusjoner og under hans kontroll, av gjengene under hans makt, av de juridiske, militæret og av politistyrkene. Kvinnebevegelsen har samlet inn bevis og vil ta det med til ansvarlige organisasjoner som FN. «Femicide», systematisk drap av kvinner, må bli en del av definisjonen av folkemord. På denne måten kan diktatorer som Erdogan og de maskulindominerte institusjonene holdes ansvarlige.

Vold mot kvinner over hele verden krever konstant motstand 

Den kurdiske delen av Irak er et av stedene der mest vold mot kvinner finner sted. Det går ikke en dag uten nyheter om «selvmord», eller snarere, drap på kvinner. Årsaken bak er den mentale og fysiske maktesløsheten i forhold til sosial krise, politikk og økonomi. Kvinnene betaler regningen her. Den kurdiske kvinnebevegelsen har startet en bevissthetskampanje for kvinner mot vold og for forebygging av kvinnedrap.

I Syria har kvinnebevegelsen startet en aksjon mot okkupasjonen av Tyrkia og mot folkemord. De siste årene har mange kvinner, som var viktige i motstanden og kjempet for frihet, blitt myrdet av den tyrkiske herskeren og hans gjenger. Disse kvinnene arbeidet for en verden uten patriarkat og krig, og forsvarte sitt land og samfunn.

I Iran blir enhver kurdisk kvinne som viser motstand fengslet, misbrukt og torturert. Kvinnebevegelsen ledes i utlandet.

Det kurdiske kvinnenettverket i Oslo etterlyser solidaritet fra kvinnene og kvinnebevegelsen i Norge. Vi slutter oss til kravet om at massakren på kvinner skal bli offisielt anerkjent som en forbrytelse mot menneskeheten på internasjonalt nivå.

Intet fritt samfunn er mulig uten frie kvinner.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.