Hvis prosessen med å behandle asylsøknader hadde gått raskere og det ble lettere for innvandrere og flyktninger å få jobb, ville mange problemer vært løst.
Foto: Unicef
Innvandrede menn fra Midtøsten har vært involvert i overgrepssaker, men å legge skylden på islam er unyansert. Disse kommer fra muslimske land, men er ikke nødvendigvis religiøse, skriver Vegar Jørgenstuen i dette innlegget.

Ayaan Hirsi Ali er en kjent personlighet på grunn av hennes status som eksmuslim og for en rekke kontroversielle og muslimfiendtlige uttalelser i media. Hun blir fremstilt som en sterk kvinne som har klart å bryte ut fra et vanskelig miljø som hun nå vier mye av livet sitt til å bekjempe. 

Urettferdig plassering av skyld

Dette til tross for at hun har tilstått at hun fant opp en historie for å få asyl i Nederland. Nå har hun kommet ut med en bok som tar for seg problemene som innvandring skaper for kvinner i Europa, og tradisjonen tro så legger hun all mulig skyld på muslimer.

Hovedbudskapet i Hirsi Alis bok er at muslimsk innvandring bryter ned den frigjøringen som kvinner har kjempet for i vesten gjennom mange år. Basert på anmeldelser av boken hennes så er alt som forventet, den tekniske analysen er svak, og brukes mest som et skjul for å rettferdiggjøre hennes egne muslimfiendtlige holdninger. Hun fremstiller muslimske menn som en invaderende overgripsflokk som setter kvinner i fare. Det at det statistisk sett er kvinners egne nærkontakter – uansett etnisitet – som oftest er overgriperne, blir ikke lagt vekt på.

At innvandrede menn fra Midtøsten har vært involvert i overgrepssaker er det ingen som kan benekte, men å legge skylden for dette på islam og muslimer er altfor unyansert. Disse mennene kommer kanskje fra muslimske land, men dette betyr ikke automatisk at de er religiøse. Det er nemlig en stor forskjell på en være en oppriktig religiøs person og det å bare komme fra et muslimsk land eller en lite religiøs familie. Hadde disse overgrepsmennene virkelig hatt en oppriktig tro på religionen islam, så hadde de aldri drukket seg fulle og utført overgrep lik det som skjedde i Köln i 2015 for eksempel. Alkohol og seksuelle overgrep er nemlig helt forbudt i islam, så å plassere skylden for slike kriminelle handlinger på muslimer blir totalt misvisende.

Holdninger basert på misvisende nyheter

Om vi ser på statistikken, er det faktisk slik at de som bor tettere med innvandrere oftest er mest positive til innvandring også. Om vi skal tro på Hirsi Ali sine konklusjoner, vil dette bety at de som bor og har mest kontakt med innvandrere liker at kvinner blir utsatt for frykt, tafsing og overgrep. Det henger ikke på grep. Denne skremselspropagandaen går stikk i strid med det Statistisk Sentralbyrå (SSB) rapporterer om at unge kvinner som bor i byene er mest positive til innvandring! Vi burde ha sett at disse kvinnene skulle ha ropt om innvandringsstopp allerede nå om Hirsi Alis muslimfiendtlige konklusjon stemmer. 

Statistikkene viser også at de med minst utdanning, som bor i mindre befolkede områder og kanskje er litt eldre, er de som er minst positive til innvandring. Da er det lett å konkludere med at dette er fordi den erfaringen de har med innvandrere kommer fra negative nyhetsartikler og fra likesinnede naboer som deler sine negative syn på innvandrere. Det er lett å sitte på berget å skue utover byene for å så tro at alle innvandrere er som de få av dem som havner i nyhetsbildet.

Ingen dekning for Hirsi Alis påstander

Enkelte viser også til et av de kjente mantraene i høyreekstreme miljøer – påstanden om at «innvandrere står bak alle anmeldte voldtekter». Her har SSB igjen funnet ut at om man gransker statistikkene nøye, vil man konkludere med at det er liten forskjell på seksuelle overgrep utført av innvandrere, barn av disse og den øvrige befolkningen generelt. I rapporten «Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre» fra 2017 så står det: «Når man tar hensyn til alder og kjønn, er det liten overrepresentasjon av innvandrere sammenliknet med den øvrige befolkningen, og ingen forskjell mellom norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen.» Altså en liten forskjell hos faktiske innvandrere og ingen forskjell mellom norskfødte og den øvrige befolkningen. 

Unge menn trenger å sysselsettes for deres egen fysiske og psykiske helse – ikke avgrenses og settes på vent

Dette beviser at problemet som Hirsi Ali beskriver, ikke er et muslimsk problem, men et integreringsproblem som har blitt forstørret av innvandringsfiendtlige grupper. Hadde dette vært et problem relatert til muslimer så hadde norskfødte muslimer også vært en del av problemet, noe de forøvrig ikke er. 

Unge menn trenger sysselsetting

Denne saken er ikke unik – Hirsi Ali har en lang historikk med islamofobiske uttalelser. Hun har blant annet påstått at Vesten «er i krig med islam. Og det finnes ingen forsoning i krig. (…) Vestlige konvertitter til islam er de mest fanatiske. Islam infiltrerer skoler og universiteter i Vesten og dette må stoppes». Hun prøver å fremstille det som om alle problemer tilknyttet integreringsarbeid er forårsaket av islamske verdier, når disse i realiteten er problemer knyttet til kultur, sosiale forskjeller, liten forståelse for flyktningers opplevelser, trege integreringsprosesser og mye mer. Problemet er altså mye mer komplisert enn slik Hirsi Ali fremstiller det, og jeg har tro på at i hvert fall vår egen regjering gjør en bedre jobb i å forstå disse utfordringene knyttet til innvandring enn det Hirsi Ali gjør.

Om prosessen med å behandle asylsøknader går raskere og det blir lettere for innvandrere og flyktninger å få jobb, så vil de som ønsker å starte et nytt liv her slippe å føle den frustrasjonen som kryper innpå når papirarbeidet tar tid og livet står på vent. Unge menn trenger å sysselsettes for deres egen fysiske og psykiske helse, ikke avgrenses og settes på vent. De er mennesker som ønsker å få muligheten til å starte et nytt liv, ikke å ende opp som kriminelle.

Eller kanskje burde de følge Ayan Hirsi Ali sitt eksempel og finne opp en løgn om at man utsettes for «muslimsk æreskultur» om man blir sendt tilbake til hjemlandet. Det gikk jo fint for henne.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.