For hvert drepte israelske barn i konflikten mister 15 palestinske barn livet, skriver Vegar Jørgenstuen.
Foto: Unicef
Norge bør bidra til å sikre en avtale som fordømmer okkupasjon og sikrer at jøder og palestinere kan leve fredelig på samme jord, skriver Vegar Jørgenstuen i dette innlegget.

Igjen blusset konflikten mellom Israel og Palestina opp, og førte til forferdelige tap av uskyldige liv på begge sider. Årsaken til konflikten går langt tilbake i tid og baseres på forskjellige oppfatninger om hvem som har rett på et bestemt stykke land. 

Okkupasjonen fortsetter – tross advarsler

Den moderne oppfatningen er nok at dette er en konflikt mellom israelere og palestinere, men mye tyder på at konflikten heller utspiller seg mellom dagens sionister og alle ikke-jøder som bor i områdene sionistene anser som sine. De bor på land som anses å være en del av det bibelske Israel, altså et mye større geografisk område. 

En viktig komponent i konflikten er også utfallet av andre verdenskrig: FN vedtok en delingsplan av området den 29. november 1947, der landet ble delt i et arabisk og et jødisk område. Noen måneder senere, i 1948, ble staten Israel erklært selvstendig på et etter hvert voksende og krigsrammet område, hvilket sendte omkring 700 000 arabere på flukt.

Høyreorienterte sionister argumenterte for at også området opp til Litani i Libanon burde tilhøre Israel. Dette ble tydeligggjort i forbindelse med Israels invasjoner i 1978 og 1982; førstnevnte fikke navnet Operasjon Litani. 

De som bare har kunnskap om konflikten gjennom media har trolig sett at Israel fører en aggressiv okkupasjon av Vestbredden med en stadig større utvidelse av denne. Dette har foregått siden den Israelske stats spede begynnelse og har ført til et stadig mindre geografisk område tilgjengelig for Palestinerne. 

Vi vet at det har vært av interesse for israelske politikere å styrke det jødiske nærværet på bekostning av det palestinsk-muslimske. Vi vet at Israel vil annektere stadig større deler av Palestina, noe som anses som ulovlig ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet. Hun advarte i 2020 om at denne annekteringsplanen vil gi katastrofale konsekvenser for palestinere og bad Israel om å lytte til de mange stemmene i verden som advarte mot dette, til ingen nytte. Israel fortsetter den planlagte okkupasjonen.

Militant israelsk politikk må stoppes

Basert på egen teologisk oppfatning har sionister en guddommelig rett på Israel slik landet er beskrevet i deres religiøse tekster, dette bekreftes av den israelske presidenten Benjamin Netanyahus kontinuerlige planer om stadig ekspandering av landegrensene. Ved konfrontasjon angående den ulovlige bosettingen svarer Netanyahu: «Jerusalem er Israels hovedstad. Akkurat som hver nasjon bygger sin hovedstad og bygger i sin hovedstad, forbeholder vi oss også retten til å bygge Jerusalem og bygge i Jerusalem. Dette er hva vi har gjort, og dette er hva vi vil fortsette å gjøre.» Slike ord er klokkeklare og fjerner enhver tvil rundt de israelske politikernes sionistiske agenda. Om ikke politikerne verden over samler seg og gjør alt de kan for å forhindre dette, vil Israel fortsette å ekspandere sine grenser i tråd med Eretz’ Israel – det bibelske israel.

Det trengs en avtale som straffer enhver form for okkupasjon av områder tilhørende andre

Et annet klokkeklart bevis på at Israel ikke tar hensyn til palestinske liv er at landet, til tross for deres meget sofistikerte militære utstyr, alt for ofte treffer sivile mål med deres bomber. Flere nabolag har blitt jevnet med jorden for å sikre seg at innbyggerne flytter lengre og lengre vekk. Antallet drepte i Gaza er 18 ganger høyere enn tallet på døde i Israel, en av verdens fremste militærmakter: 182 mot 10, melder helsedepartementet ifølge avisen Haaretz. 

For hvert israelske barn blir det drept 15 palestinske barn. Dette er forferdelig på alle måter og skulle aldri ha skjedd, derfor må ledere verden over ta til orde for å stoppe den aggressive militante politikken de israelske lederne fører.

Norge bør fordømme Israels okkupasjon

Dette er da et utrop ut til den norske regjeringen. Vi fikk til Oslo-avtalen, som i utgangspunktet var en plan som ville etablere Israelsk og Palestinsk anerkjennelse av hverandre. Avtalen la et politisk grunnlag for begrenset palestinsk selvstyre, med delvis israelsk tilbaketrekking fra okkuperte palestinske områder på Gazastripen og Vestbredden. 

Dessverre virker det som om avtalen, etter regjeringsskiftet i Israel, hvor partiet Likud overtok makten, ble fullstendig tilsidesatt og ignorert. Dette partiet var fra sin tidlige fase under ledelsen av Menachem Begin – en sionist som blant annet sto bak bombingen av King David Hotel i Jerusalem hvor flere sivile ble drept – og er i dag det regjerende partiet med Benjamin Netanyahu i spissen.

Med dette i bakhodet oppfordrer jeg alle norske politikere til å gjøre som blant annet Bjørnar Moxnes i Rødt: å fordømme israelsk okkupasjon og etnisk rensning av Palestina. I tillegg til dette må det opprettes en ny avtale som sikrer fred mellom de to folkegruppene. Det trengs en avtale som straffer enhver form for okkupasjon av områder tilhørende andre og sørger for at det aksepteres at muslimer og jøder bor på samme jord, slik de fredfullt gjorde i flere århundrer før denne konflikten begynte. 

Kreves ikke dette umiddelbart vil den israelske regjeringen fortsette å ekspandere sine grenser med stadig flere liv tapt som uunngåelig konsekvens.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.