Uten å være en av de mest teknisk avanserte militære land hadde staten Israel vært utradert, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Israel Defense Forces
Det er enhver nasjons plikt å sørge for innbyggernes sikkerhet, slik også Israel gjør, skriver Ståle Pettersen i dette innlegget.
1K+Shares

Jeg leste den 20. mai 2021 Farah Noor Hossains ytring i Utrop. Undertegnede har ingen partitilhørighet, ingen religionstilhørighet eller organisatorisk tilhørighet til regionen eller partene i denne konflikten, så mitt mål er å forsøke å se dette litt fra utsiden. 

Det kommer mange påstander i denne ytringen. De aller fleste direkte uriktigheter og føleri. 

Enhver nasjon har  rett til å beskytte seg

«Vi har dokumentasjon på grusomhetene i Palestina, allikevel ignoreres denne etniske rensingen av  mange», skriver Farah Noor Hossain i innlegget.  

Hva slags etnisk rensing er det snakk om? Mener hun virkelig at israelske myndigheter jobber utifra et ønske om å gjøre staten Israel fri for arabere og andre, ved drap eller forvisning?

Da bør hun også redegjøre for innholdet i Hamas-charteret (Hamas’ grunnlov) hvor det blant annet står: «Israel vil eksistere og fortsette å eksistere til islam vil utslette det, akkurat som det utslettet  andre før det.» En grunnlov som har nedfelt etnisk rensing er jo ikke særlig demokratisk.

«Gaza, Vestbredden og palestinske områder bombes i stykker av Israel, igjen. Tusenvis av uskyldige  palestinske barn blir drept av Israel, igjen.» 

Gaza er en arabisk enklave mellom Egypt, Israel og Middelhavet. Styrt av organisasjonen Hamas, av enkelte land – ikke Norge – regnet som en terroristorganisasjon, som er er en del av det muslimske brorskap, og finansiert av ulike stater i Midtøsten. Disse deler det samme mantra om utslettelsen av staten Israel. Det er enhver nasjons plikt å sørge for innbyggernes sikkerhet. Over 3500 raketter ble avfyrt fra Gaza mot sivile mål i Israel. At Israel har et effektivt rakettskjold som uskadeliggjorde 90% av disse  skal selvfølgelig ikke tale i Israels disfavør. 

Nødvendig med teknisk avansert militære

Dersom Israel hadde benyttet samme strategi tilbake mot Gaza og Hamas, ville dødstallene sett helt annerledes ut. Rundt 350 av Hamas raketter nådde aldri Israel, men landet inne i Gaza. Disse drepte flere barn. Israel ‘pinpointet’ utskytningsramper for raketter, Hamas operasjonssentre og  «metroen» (Hamas’ tunnelsystem for transport og smugling av raketter og andre våpen). Det at Hamas plasserer dette i skoler, sykehus osv. viser bare hvor kynisk de opererer, og at de er villige til å ofre egen befolkning for saken. Lidelsene blant sivile i Gaza er ene og alene Hamas sitt ansvar. 

Uten å være en av de mest teknisk avanserte militære land hadde staten Israel vært utradert

Og selvfølgelig. Ingen ting bombes i det Hossain omtaler som Vestbredden. 

«Israel har det mest teknisk avanserte militæret i verden. Palestina har millioner av flyktninger, som mangler mat, hjem, beskyttelse og rettigheter.» 

Uten å være en av de mest teknisk avanserte militære land hadde staten Israel vært utradert. Hadde dette vært greit? At arabiske naboer hadde fullført nazistenes arbeid med å utrydde jødene?  

Israel er et demokrati

Når det gjelder sult. Selvfølgelig lever befolkningen i Gaza under harde kår. Over 2 millioner mennesker på denne lille kyststripen tilsier tett befolkning. Men dette kan selvfølgelig ikke Israel klandres for. Alle israelere forlot tilslutt Gaza, og innbyggerne lider selvfølgelig under at Hamas  prioriterer våpen og krig før velferd og helse for innbyggerne. Befolkningen utnyttes i et kynisk spill for å vekke sympati i vesten. Men selv deres arabiske brødre og naboer begynner å få nok. Flere av disse har nå gjenopprettet fred og handel med Israel, noe som selvfølgelig ikke faller i god jord hos Hamas. 

«Palestinere lynsjes av Israel. Hjemmene er bombet i stykker. Familier er drept. Israelske bosettere har stjålet land og eiendommer. Ødelagte palestinske flyktningleirer. I flere generasjoner har  palestinere opplevd forferdelig undertrykkelse fra Israel. Selv når vi har dokumentasjon, videoer, og ytringer på knuste drømmer, etnisk rensing, apartheid og  rasisme.» 

Israel lynsjer ingen. Ja, noen hjem blir ødelagte som følge av krigføring (også i Israel). Israel er et demokrati, med alt det det innebærer. 

Israel er et lite, vestlig orientert demokrati plassert i en smeltedigel av arabiske islamske stater. Landskapet var goldt, tilsvarende det du finner både nord og sør for denne stripen. Men arbeidsomme mennesker har omskapt denne flekken til en frodig oase. 

Er det misunnelsen som rår? 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.