Trude Hellesø og Nasim Alimoradi
Latest posts by Trude Hellesø og Nasim Alimoradi (see all)

 
TRUDE HELLESØ       NASIM ALIMORADI

Så skjer det igjen. Nylig ble den 38 år gamle asylsøkeren Mehdireza Kabiriasl anholdt i Oslo tinghus. 

Pågrepet av politiet utenfor rettssalen

Advokater og vitner var i ferd med å pakke sammen etter siste dag i tingretten. Selv for utenforstående er det lett å forstå at Mehdireza var i en sårbar situasjon. I to dager hadde regimekritikeren og konvertitten fra Iran kjempet for sin troverdighet – det var mye som sto på spill for ham. 

Men lettelsen gikk fort over til fortvilelse da det viste seg at PU (Politiets utlendingsenhet) ventet utenfor rettssalen. Pågripelsen var tydeligvis en godt planlagt handling fra PUs side. PU forsøkte også å være til stede i selve rettssalen, men ble bedt om å gå ut av dommeren. I stedet måtte de vente på gangen til rettssaken var over.

Kjent med Irans avhørsmetoder

I Iran risikerer regimekritikere og andre menneskerettighetsaktivister strenge fengselsstraffer og tortur. Ifølge Amnesty International er Iran det landet i verden som utfører flest henrettelser, henging er fortsatt en vanlig henrettelsesmetode. 

Seinest i forrige uke ble Narges Mohammadi, også hun menneskerettighetsaktivist fra Iran, dømt til 80 piskeslag og 30 måneders fengsel, for «propaganda» mot den islamske staten, skriver ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN i en støtteerklæring for Mohammadi.

Mehdireza tjenestegjorde i Revolusjonsgarden i Iran. Som en del av Irans forsvar kjente han blant annet godt til landets avhørsmetoder. 

Ekstra utsatt som regimekritiker og kristen

Mehdireza tok etter hvert avstand fra den inhumane undertrykkingen som regimet utøver mot sin egen befolkning. Han begynte å stille spørsmål ved den islamske lovgivningen sharia som legitimerer de brutale straffene. Menneskerettighetene brytes jevnlig og hundrevis av politiske fanger sitter i fengsel, bekrefter FN.   

Det er ikke lenge siden vi var vitne til at en annen regimekritiker ble tvangsreturnert til Iran i rullestol

Mehdireza flyktet til Norge i 2016. Siden har han fortsatt sitt regimekritiske arbeid mot myndighetene i Iran. Etter at han kom til Norge ble Mehdireza kristen, og han har vært aktiv i en lokal menighet. 

På fredag falt dommen i tingretten. Mehdireza fikk dessverre ikke medhold, men han vil anke saken videre til lagmannsretten. Nå risikerer han å bli sendt tilbake til sitt tidligere hjemland Iran før saken kommer opp på nytt.

Sendes fra Trandum til fengsel og tortur

I desperasjon har Mehdireza begynt å sultestreike på Trandum, der han fortsatt er internert. I to uker nektet han også å ta til seg drikke. Hans helsetilstand blir stadig dårligere. I begynnelsen av forrige uke ble han innlagt på sykehus, men er nå tilbake på utlendingsinternatet, der sultestreiken fortsetter.

Vi er sterkt bekymret for hans liv og helse, men også for hvilke konsekvenser en retur vil få for ham. I Iran risikerer Mehdireza fengsel, og sannsynligvis også tortur.

Det er ikke lenge siden vi var vitne til at en annen regimekritiker ble tvangsreturnert til Iran i rullestol, etter en langvarig sultestreik ved Politiets utlendingsinternatet på Trandum. Siden har ikke vi hørt noe fra ham.

Denne gangen er det Mehdireza Kabiriasl som kjemper sitt livs kamp mot et inhumant system, og for å bli trodd.

En versjon av denne teksten ble publisert på Facebook den 7. juni. Utrop bringer, i avtale med skribentene, denne oppdaterte versjonen.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.