Uten EU hadde flyktninger kun stått igjen med håpet om at land i Sør-Europa skulle vise dem forståelse og tilby dem hjelp, skriver artikkelforfatteren.
Foto: IOM
Mer europeisk samarbeid fører til et mer effektivt vern av menneskerettighetene, skriver Emily Alison Høysæter Milde i dette tilsvaret.
50Shares
Latest posts by Emily Alison Høysæter Milde (see all)

Den 20. juni 2021 ble det publisert et innlegg i Utrop skrevet av Ungdom mot EUs leder Frankie Rød der hen hevder at EU bryter menneskerettighetene når de praktiserer sin flyktningpolitikk. 

EU imot bruk av støykanoner

«Når EU fører en proteksjonistisk og usolidarisk linje, må Norge skille seg ut som et solidarisk alternativ», skrev Frankie Rød den 20. juni.
Foto : Faksimile, Utrop 20.06.2021

Den Europeiske Union er tuftet på grunnpilarene fred og menneskerettigheter, og de arbeider strategisk med å fremme løsninger som skal gjøre hverdagen tryggere for mennesker på flukt, og de formulerer lover som skal hjelpe medlemslandene å slå ned på ulovlig innvandring. 

I innlegget hevdes det at EU tester ut bruken av støykanoner, også kalt LRADs (‘Long Range Acoustic Device’), som skal hindre mennesker i å ta seg ulovlig inn i Schengen-området. EU tester ikke støykanoner – det er det Hellas som gjør. Hvert EU-land har selv ansvar for å vokte sine egne grenser, hva Hellas gjør ved sine grenser er altså opp til greske myndigheter, ikke de europeiske. EU-kommisjonen, derimot, mener at en slik praksis er forkastelig og arbeider aktivt imot bruken av LRADs.

EU sikrer menneskerettigheter

I dag finnes det dessverre millioner av mennesker på flukt, som trenger hjelp. Rød hevder at EU bryter asylretten og menneskerettighetene fordi flyktninger i dag ikke kan få bosette seg der de selv ønsker. 

Da må en nok se på asylretten én gang til. Det finnes ingen lov som sier at en stat er pliktig til å innvilge asyl. Dersom det ikke fantes systematiske ordninger og lover som regulerer innvandring, hadde de fleste stater endt i fullstendig kaos. 

Høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige enkeltland skal ikke bestemme flyktningpolitikken langs Europas grenser

EU har tatt det første steget i riktig retning med sin innvandringspolitikk. Flyktninger møter et system som er laget for å gjøre Europa litt mer solidarisk. Uten EU hadde flyktninger kun stått igjen med håpet om at land i Sør-Europa skulle vise dem forståelse og tilby dem hjelp. Med EUs regelverk er landene er pliktig til å hjelpe dem. 

Europeiske stater skal ikke bryte menneskerettighetene. Gjennom EU har vi et internasjonalt samarbeid der fellesskapet passer på at ingen land bryter menneskerettighetene. Uten EU hadde statene kunnet gjøre nøyaktig slik de selv ønsket, nå har vi et system som beskytter menneskerettighetene på tvers av de europeiske landegrensene. Mer europeisk samarbeid fører til et mer effektivt vern av menneskerettighetene. 

Samarbeid fremfor alenegang

Til slutt mener Rød at Norge bør skille seg ut som et solidarisk alternativ til EUs flyktningpolitikk. Det er ingenting som tyder på at Norge ville tatt i mot flere immigranter dersom vi sto alene som nasjon. Det er heller ikke slik at EU og EØS hindrer oss i å ta imot flere flyktninger. Flyktningkrisen løser vi best sammen med landene som grenser til konfliktfylte land. Det er dit flyktningene kommer først, og der skal de møte norsk og europeisk solidaritet. Det klarer vi kun dersom det europeiske samarbeidet styrkes. 

Høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige enkeltland skal ikke bestemme flyktningpolitikken langs Europas grenser. Denne må bestemmes i fellesskap med alle de europeiske landene. Norge skal gå i bresjen for å sikre en human og rettferdig politikk som sikrer menneskerettighetene, men denne muligheten får vi kun dersom vi samarbeider med Europa istedenfor å velge alenegang.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.