Frivillig arbeid genererer arenaer for inkludering og språktrening, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Migration Policy Institute
Frivillig arbeid skaper positive ringvirkninger i retning inkludering og stødige språkkunnskaper, skriver Tadalla Weriku i dette innlegget.
21Shares

ALFIN (Aktivt liv for innvandrere i Norge) er en nasjonal frivillig virksomhet som ble etablert i Gjøvik. Vi har som formål å fremme innvandreres deltakelse i meningsfulle aktiviteter og dermed fremme helse, medborgerskap, integrering og fellesskap. 

Frivillighet for helse og stødige fellesskap

En av de store utfordringene som ofte nevnes i diskusjoner om  migrasjonspolitikk er integrering. Vi mener at integrering er et område hvor vi ikke har råd til å feile som samfunn. Vi ser av erfaring at frivillighet kan benyttes som hovedarena for integrering. 

Da vi startet vår organisasjon i 2020 var vi bare fem personer. Nå, etter kun ett år er vi mer enn 35, både mennesker med norsk bakgrunn og andre med innvandrerbakgrunn. Deltakelse av innvandrere i vårt frivillige arbeid er også i stadig utvikling. Vår oppfatning er at dette er positivt for samfunnet vårt fordi det kan fremme helse, integrering og stødige fellesskap. 

Ringvirkninger

Vi har i dag seks aktive prosjekter og blant dem er «ALFIN-hjelp» og «ALFIN-kulturelle kvelder». Førstnevnte er et prosjekt som satser på å hjelpe beboere med innvandrerbakgrunn til å skaffe seg viktig kunnskap og ferdigheter for deltakelse i meningsfulle aktiviteter. Vi tilbyr gratis språk/leksehjelp, øvelseskjøring og økonomisk veiledning. Dette gis gjennom våre frivillige medlemmer. Til nå har våre frivillige gjort en god jobb, men det er stort behov for enda flere av disse.

Våre «kulturelle kvelder» er et prosjekt som søker å fremme deltakelsen av beboere med innvandrerbakgrunn i sosiale aktiviteter og skape mulighet for nye bekjentskap. Vi har et ønske om å gjennomføre 3-4 kulturelle kvelder i året og har allerede fått til én. Kvelden ble gjennomført på Fahlstrøm restaurant i Gjøvik, torsdag den 19. August 2021 og mange med forskjellig bakgrunn var med.

Slike kvelder kan fremme deltakelse i sosiale aktiviteter for de som ikke ellers har slike muligheter. Deltakelse på våre kvelder kan også skape muligheter for å bli kjent med andre i samfunnet samt skape flere positive ringvirkninger. 

Styrkede språkkunnskaper

Organisasjoner som vår skaper muligheter for integrering hovedsakelig på to måter. 

Først og fremst gir frivillige organisasjoner mulighet for deltakelse i frivillige arbeid. Det vil si at beboere med innvandrerbakgrunn også får muligheter til å delta i meningsfulle aktiviteter. De kan delta i styret, som prosjektledere eller som aktivitører. 

Dette er med å skape større muligheter for å lære norsk og å møte nye folk. På den andre siden kan frivillige innvandrere skape muligheter for andre innvandrere i samfunnet til å delta i ulike aktiviteter. Vi har klart å engasjere flere borgere med innvandrerbakgrunn i de ulike prosjektene, mennesker som i noen tilfeller ikke har hatt særlig interesse av å komme seg ut av huset. 

På den måten kan vi dyrke integrering og fellesskap. Et integrert og velfungerende samfunn er ikke et valg, men en nødvendighet.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.