Personer med minoritetsbakgrunn sitter på viktig kompetanse, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Westend 61
Selv om de fleste av oss tror på inkludering og maktfordeling i alle lag av samfunnet, er det lang vei dit, skriver Akhtar Chaudhry i dette innlegget. 
78Shares

Det finnes fortsatt svært få personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrerom, utvalg og råd – både statlig og ikke-statlig. Ikke fordi det ikke finnes kompetente personer med etnisk minoritetsbakgrunn som vil, men fordi de mangler riktige nettverk som åpner opp styrerommene for dem. Det er fordi valgkomiteene fortsatt ikke ser verdiskapende kraft i inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrerom. Bevissthet og en aktiv inkludering må til.

Unik kompetanse

Min påstand er at det er ikke nødvendigvis er rasisme, men fravær av bevissthet om inkluderingens verdi og kompetanse som finnes i etniske miljøer, som gjør at norske styrerom er neste ensfargede.

Forskning viser ikke skråsikkert hvilken forskjell mangfold, herunder etnisk mangfold, kan gjøre i styrerom. Likevel viser både forskning og politisk erfaring at mennesker tar meg seg unik kompetanse med utgangspunkt i kjønn, alder, kultur, etnisitet m.m i styrearbeid. Tenk bare på kulturkompetansen personer med etnisk minoritetsbakgrunn har med seg. Jeg fikk forleden telefon fra et meget erfarent og kompetent styremedlem. Hun lurte på hvordan menn og kvinner hilser på hverandre når de møtes i den pakistanske ambassaden.

Personer med etnisk minoritetsbakgrunn har sin egen livserfaring og sine egne opplevelser som gir dem en unik innsikt i hvordan verden er skrudd sammen. Slik innsikt styrker og utvider kompetanse i styrerommene.

Storting og regjering på sikre balansen

Politisk vet vi at inkludering av folk fra alle samfunnslag og deling av makt øker samhold og verdiskapning i et samfunn. En verdi i seg selv. Det motsatte bygger ned tillit og øker mistanke og misnøye. Avstanden øker. Ingen av oss ønsker det.

Bevissthet og en aktiv inkludering må til


Mennesker fra alle samfunnslag og deres kompetanse bør derfor brukes aktivt i bygging og styring av landet og i verdiskapningen. Ubrukt kompetanse og følelsen av å ikke å få lov til å være med i rom der makt og innflytelse utøves, skaper frustrasjon og avmaktsfølelse.

Stortinget og regjeringen vil i disse dager utpeke representanter i statlige og ikke-statlige råd, utvalg og styre. Stortinget og regjeringen bør nå utnevne personer med etnisk minoritetsbakgrunn og sikre at ubalansen rettes opp.

Utfordringen

Politiske partier på stortinget bør også kjenne sin besøkstid. Det holder ikke bare med gode ord i festtaler, programmer og radiodebatter. Det er når man faktisk skal utpeke representanter i statlige og ikke-statlige råd, utvalg og styrer politikerne må ta ansvar. Herved utfordres alle partier på Stortinget til å ta kontakt med relevante miljøer som kan bidra til å finne dyktige og kompetente personer med etnisk minoritetsbakgrunn og sette dem i representanter i statlige og ikke-statlige råd, utvalg og styrer.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.