Vold mot kvinner er ikke forbeholdt asiater, muslimer, fattige eller rike. Den finnes over alt, og den må bekjempes med flere redskaper samtidig, skriver artikkelforfatteren.
Foto: PreventionWeb
Kvinner over hele verden opplever vold, uavhengig av kultur, alder, religion eller sosial status, skriver Refel Abeid i dette innlegget. 
79Shares

Etter at Sajjad Heydari halshugget sin 17 år gamle kone, Mona Heydari, gikk han rundt med det avhuggede hodet hennes i gatene i den sørvest-iranske byen Ahvaz i et forsøk på å bevise at han er en mektig mann. Opptaket av hendelsen ble lagt ut på nett og det viser en stolt og smilende Heydari. 

Æresdrap

Mona var 12 år gammel da hun giftet seg. Hun skal ha snakket med ektemannens familie og hadde flyktet til Tyrkia fire måneder før hun ble overtalt til å returnere til Iran av faren, ifølge et intervju med jentas svigermor. Heydari skal ha truet Mona på livet flere ganger tidligere. 

Mona Heydaris drap, som ble rapportert den 5. februar, er det siste tilfellet av et «æresdrap» der for det meste kvinner blir drept av sine mannlige slektninger eller ektemenn med begrunnelse i at de har brakt skam til familien. Det inkluderer handlinger som rømning, å begå utroskap, be om skilsmisse, eller til og med ubegrunnede anklager om å ødelegge familiens rykte.

Vold mot kvinner kan ikke forklares med religion

Når det kommer til drap og vold mot kvinner i Midtøsten er det veldig fort at religionsspørsmålet kommer opp. Har familiens «ære» en direkte kobling til religion eller «kultur»? Og ja, det kan være en grunnene, men det er ikke hele bildet. Det er mye mer komplisert. 

Hvis vi skulle ha brukt religion- og kulturargumentet, hadde vi ignorert det faktum at kvinner over hele verden opplever det samme, uansett kultur, alder, kultur og sosial status. 

Vi kan ta Norge:  

  • Fem prosent av norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for alvorlig vold fra foreldre.  
  • Nesten en fjerdedel av kvinner, 22 %, oppgir at de har vært utsatt for alvorlig vold etter 18 år.
  • Over 20 prosent av kvinner oppgir at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep før de er fylte 18 år. 
  • 17 % av kvinner har blitt utsatt for vold fra samlivspartner.
  • 9 % av kvinner i Norge har blitt voldtatt i løpet av livet, og det er bare registrerte tilfeller. Det anses å være høye mørketall. 

Argumentet om at religion har skylden, kan dermed utelukkes fordi Norge blir ansett som et ikke-troende land. Og hvis man skal bringe inn kultur, må vi anerkjenne at å «slå» eller «voldta» kvinner er like mye norsk kultur som andre kulturer. 

Et globalt fenomen

Men hvorfor skjer dette spesielt med omtrent halvparten av verdens befolkning? Kan det være at kvinner ikke er like flinke til å beskytte seg selv imot trusler? At vi er det «svake kjønnet» fysisk? Eller at vår eksistens truer et ideal som er basert på at menn bestemmer? 

Hvert 7,4 sekund blir en kvinne i Kina utsatt for vold i hjemmet. Omtrent én av fire kvinner i verdens mest folkerike land sies å ha vært utsatt for vold i hjemmet. 

Kina blir fortsatt sett på som et tradisjonelt samfunn som setter pris på harmoni i husholdningen, som oppstår fra det patriarkalske systemet de har. I noen regioner er vold mot kvinner et symbol på «patriarkalsk makt». Dette ifølge sjefsadvokaten for Jiali advokatfirma, Ma Sainan. Kina blir sett på som et kristent, buddhistisk og ateistisk land. 

I 2018 ble India rangert som det farligste landet for kvinner å være i, ifølge en undersøkelse utført av Thomas Reuters Foundation. I 2019 var det 400 000 voldsforbrytelser mot kvinner, og antallet i slike saker øker hvert år. 

I India ble det ifølge The Berkely Beacon også rapportert 32 033 voldtektssaker bare i 2019, og hvis du skal putte det i snitt, var det 88 seksuelle overgrep om dagen i tillegg til de utallige sakene som ikke blir rapportert. 

Domfellelsesraten for seksuelle overgrep er under 30 prosent i de rapporterte sakene. 

Over en halv million kvinner utsatt for voldtekter i 2019

På verdensbasis ble 652 676 kvinner utsatt for voldtekter  i 2019. Dette er året etter at seksuell trakassering fikk verdens oppmerksomhet med Metoo-bevegelsen. Det reelle tallet er nok langt høyere, i og med at det er anslått at omlag 20 prosent av voldtekter ikke blir anmeldt. 

Statistikk viser at over 80 % av alle anmeldte voldtekter i Norge blir henlagt

Minst 10 kvinner og jenter blir drept hver dag i Mexico, ifølge en Amnesty-rapport som sier at ofrenes familier ofte blir overlatt til å utføre sine egne drapsetterforskninger. 

Mexico registrerte 3723 drap på kvinner i 2020, bare rundt 940 av disse drapene ble etterforsket som kvinne-mord.

Igjen, hvis man skal dra inn kultur som en faktor så må man anerkjenne at dette er en ukultur tvers over hele kloden. Det spiller ingen rolle hvor man er fra, kvinnehatet er universalt og det stammer fra tanken om at kvinner ikke kan bestemme over seg selv. Grensene til kvinner over hele verden blir overskrid hele tiden, faktisk hvert eneste sekund. 

Kvinner har alltid blitt sett på som en eiendel

En kvinne blir aldri sett på som et individ som har rett til sin egen kropp. Det kommer fra en universell historie om at kvinner alltid har blitt sett på som en eiendel. En eiendel som tilhører familien, mannen (ref. Mona), landet sitt, lokalsamfunnet eller den vanlige mannen i gata. En kvinnekropp tilhører aldri kvinnen seg selv.

En kvinnes handling gjenspeiler alltid en annen enn henne selv i denne universale ukulturen vi lever i. Det ligger en slags maktkompleks hos mennene i alle områder det utføres overgrep, vold eller drap i. Det tas også en nytelse universalt i å bestemme over en kvinne, om det er gjennom det seksuelle, det hverdagslige eller i det livsendrende. 

Dette gjenspeiles i voldtektssaker der det er en mann som er overgriper, tar seg til rette i en kvinnes kropp. Det gjenspeiles i æresdrap der en kvinne blir drept av et familiemedlem eller ektemann, eller av landet sitt der kvinnens handlinger blir sett på som landssvik (ref. Tyskerjentene eller ISIS-kvinner).

Vi må rapportere, bekjempe og belære

Så hvordan skal vi endre på dette? Hvordan kan vi fikse problemet? 

Vi må rett og slett fortsette å forske på det og legge inn statistikk på det. Man må gjerne ha i bakhodet at dette problemet har vært ignorert lenge, og det er først nå de siste årene rapporter og statistikk virkelig er kommet på banen. 

Vi må også fortsette med å lage undersøkelser blant menn og gutter for å se på hvilke holdninger det er som går rundt og hvilke vi må ta tak i. Vi må rapportere, bekjempe og belære gutter tidlig om hva som er riktige holdninger.

Og det viktigste tiltaket er strengere straffer innen rettsvesenet for menn som utfører vold eller overgrep. Rundt i verden, men spesielt i Norge. 

Statistikk viser at over 80 % av alle anmeldte voldtekter i Norge blir henlagt, og kun 1 av 10 voldtektssaker ender med fellende dom. 

I dag gis det nesten ingen straff på vold mot kvinner, uavhengig av om du er Gaute Drevdal eller en ukjent overgriper er det nesten ingen konsekvenser for disse handlingene. 

Det positive med de rapportene som har kommet de siste årene, er at flere har begynt å se på dette som et reelt problem. 

I år fikk kvinnerettighetsaktivister fremme en lov som beskytter kvinner som opplever vold hjemme og straffer menn som utfører denne. De har i årevis kjempet for en slik lov, uten hell. Uheldigvis måtte drapet på 17 år gamle Mona til for å få det igjennom. 

Vi alle må gjøre noe kollektivt for at det ikke blir flere Mona-saker i verden – for å skape en reell endring. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.