Linstads tankegang og retorikk om skeivhet er svært skadelig, skriver Salam Norge i denne kommentaren.
Foto: Peter Tatchell Foundation
Å elske den man vil elske er en grunnleggende menneskerett, skriver Salam Norge i denne kommentaren til Trond Ali Linstad.
885Shares

I en kronikk i Utrop den 23. juli, kom den muslimske legen Trond Ali Linstad ut med påstander om at homofil ikke er naturlig, og at mangelen på farsfigur er årsaken til at «han har opplevd problemer» med gutter med somalisk bakgrunn. Linstads tekst har rasistiske undertoner vi mener burde adresseres, men vi har beklageligvis bare mulighet til å skrive om det vi har spisskompetanse til å adressere – homofobien til Linstad.

Fra naturen side er vi helt naturlige

Linstad klassifiserer homofili eksplisitt som et «avvik» og «unaturlig». Å klassifisere mennesker som elsker andre av samme kjønn som «unaturlige avvik» er faktisk homofobt – uavhengig av om Linstad mener at det er homofobt eller ikke. Begrepsbruken og holdningene til Linstad strider med retningslinjene for god legepraksis, og vi stiller oss også undrende til at argumentet om «natur» trekkes frem, all den tid 1500 dyrearter praktiserer homofili – deriblant mennesker. Blant våre nære slektninger i dyreriket, dvergsjimpansene, er alle individer biseksuelle.

Menneskets historie er også fantastisk komplekst med hensyn til seksuelle orienteringer og kjønnsidentitet. Urbefolkningsgrupper over hele verden har anerkjent og respektert skeive, herunder transpersoner, i mange tusen år. Et av de bedre eksemplene er antageligvis two spirits, kjent fra mange urbefolkningskulturer i Nord-Amerika. Det finnes videre mange eksempler på at likekjønnede forhold har vært normale i svært mange menneskekulturer, alt fra antikkens Hellas og Romerriket til muslimer i både Det osmanske riket og Det persiske riket. 

Biologi og historie peker mot at det å være skeiv er naturlig, og ikke kommer som et resultat av «manglende far» eller andre familiekonstellasjoner enn «mor, far, barn» – slik det er mulig å tolke ut i fra teksten til Linstad. I debatten om skeivhet og skeives rettigheter må vi en gang for alle legge død argumentet om at skeivhet (her eksplisitt homofili) er unaturlig, for det stemmer faktisk ikke. Å elske den man vil elske, og å kunne leve livet som den personen man er, er faktisk en grunnleggende menneskerett. Homofobi og transfobi er derimot ikke noe som er vernet av menneskerettigheter, tvert imot er det unaturlige sosiale konstrukt som er skadelige for både enkeltindividet og storsamfunnet. 

Linstads utsagn skaper mer skam blant skeive muslimer

Vi forstår at Linstad ønsker å snakke «nøkternt» om homofili, men vi er av den oppfatning at å snakke «nøkternt» innebærer at man må være objektiv. Der feiler Linstad både som person, lege og som representant for muslimer. Debattinnlegget hans er en subjektiv beretning som inneholder både dårlig fordekt homofobi, samt en merkelig, rasistisk undertone. Dette er totalt uakseptabelt. 

Linstads utsagn skaper mer skam blant skeive muslimer

Som styremedlemmer i Salam, organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn, vet vi at denne type tankegang og retorikk om skeivhet er svært skadelig. Den bidrar ikke med annet enn å skape skam, ubehag, og ikke minst eksistensiell usikkerhet hos skeive som tror at deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet gjør dem til dårligere mennesker. Som både lege og representant for norske muslimer mener vi at Linstad burde være sitt ansvar bevisst, og skjønne at det er belastende og feil å kalle barn og unge som er skeive for «feil, avvik og unaturlige».  

Blant vår medlemsmasse er det svært mange som forteller at det er vanskelig for dem å leve som både skeive og muslimer – svært mange føler at de blir presset av både storsamfunnene og miljøene de er en del av til å velge mellom sin religion eller skeivhet. Det understreker viktigheten av vårt arbeid for å skape trygge møteplasser og rammer der skeive med muslimsk bakgrunn kan få dyrke både sin skeivhet og sin religiøse eller kulturelle bakgrunn. Samtidig gjør det oss også oppmerksomme på at propagandaen til Linstad er med på å undergrave arbeidet vi og andre skeive organisasjoner gjør. Hardest går det ut over sårbare barn og unge som er i en fase av livet der de trenger støtte og hjelp til en trygg identitetsutvikling. 

Debattinnlegg for å skape reaksjoner?

Dersom Linstad oppriktig mener det han skriver, er vi svært bekymret for pasientene han har behandlet – ja, til og med fornærmet over at deres seksuelle orientering og kjønnsidentitet er blitt sett på som et avvik. Videre stusser vi over innholdet i selve debattinnlegget. For det første er det usedvanlig kort, og en god del av det handler om hans egne erfaringer med barn med somalisk bakgrunn. For det andre klarer ikke Linstad å presentere overbevisende argumenter av biologisk, medisinsk eller religiøs grunn som tyder på at homofili er «unaturlig» – slik det påstås. Vi må derfor stille oss selv spørsmålet: er dette debattinnlegget først og fremst skrevet for å vekke reaksjoner?

I så fall gratulerer vi Linstad med å ha fått det til, og biter oss merke i alle som har skrevet motsvar hvor de tydelig og redelig har presentert både biologiske og medisinske argumenter som tilsier at homofili/skeivhet er naturlig.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.