Selv om faste ikke er anbefalt for barn, er det noen muslimske barn og unge som på eget initiativ kommer til å prøve seg noen av dagene, skriver artikkelforfatterne.
Foto: Turkpedia
Som forelder ønsker man at barna blir møtt med åpenhet og nysgjerrighet på skolen – også hva ramadan angår, skriver Rannveig Haga og Rahma Søvik i dette innlegget. 
Rannveig Haga og Rahma Søvik
Latest posts by Rannveig Haga og Rahma Søvik (see all)

Mange barn og unge vil eksperimentere med faste denne Ramadan. I år starter fastemåneden omkring den 2. april og varer til omkring den 2. mai. Lærere og foreldre må prøve å møte barna i deres ønsker, og tenke sammen med dem om hva som er gjennomførbart i forhold til å ta vare på helsa og mestre skolehverdagen.

Vern om barnas integritet

Selv om faste ikke er anbefalt for barn, er det noen muslimske barn og unge som på eget initiativ kommer til å prøve seg noen/alle dager, eller halve dager. For foreldre er det en balansegang der man ønsker å ta vare på nysgjerrigheten, gleden og initiativet som barna viser når de vil delta i faste, og samtidig passe på at det er helsemessig forsvarlig. 

Barna skal jo også ha energi nok til å delta i skolens aktiviteter. Som forelder ønsker man at barna blir møtt med åpenhet og nysgjerrighet på skolen, slik at deres integritet ivaretas, og slik at det skapes en mulighet for barna til å invitere sine lærere og medelever inn i sine livserfaringer og tradisjoner. 

Ta initiativ til samarbeid og dialog

Etter hva vi kjenner til, er ikke dette alltid tilfellet. Noen ansattes gode intensjoner fører til at barn blir tvunget til å spise matpakken, og at den åpne samtalen uteblir. Mens lærere mistenker foreldre for å presse barna til å ikke spise, opplever barna at det er lærerne som presser dem til å spise. Andre har opplevd å føle seg latterliggjort foran resten av klassen for sitt eget selvstendige valg om å faste. Andre igjen har lært seg å late som at de spiser, for ikke å vekke enkelte læreres negative reaksjon og kontroll. Hvordan kan gylne prinsipper som åpenhet, medvirkning og religionsfrihet ivaretas i en hektisk skolehverdag?

Å få tilpasset undervisning er en rettighet. En måte det kan skje på er at elever som er modne nok til å gjennomføre faste kan ta det litt roligere i kroppsøvingstimene de gangene det er kroppsøving i Ramadan. Vi oppfordrer muslimske foreldre som denne problemstillingen er aktuell for, til å ta initiativ til samarbeid og dialog med barnas skole. En åpen dialog mellom foreldre og lærere vil gjøre oss bedre rustet til å ivareta barnas selvstendighet, identitetsutvikling, helse og læring, også i Ramadan.

Ivareta barna – også i deres tro

Skolen er den profesjonelle part, og sitter på nøkkelen til et klima for åpenhet, og til en reell opplevelse av fellesskole. Alle barn skal gis rom til å forme sine egne oppfatninger og bli lyttet til når de uttrykker den, ifølge FNs barnekonvensjon artikkel 12. 

Vi oppfordrer skolen til å kontakte foreldrene for nærmere samtale dersom det er behov. Det være seg i problemstillinger eller spørsmål i sammenheng med Ramadan, så vel som andre religiøse eller kulturelle uttrykk. Alle barn og unge, og deres foreldre, skal være trygge på at barna blir best mulig ivaretatt på skolen, og lyttet til i sine runder med eksperimentering både hva gjelder hvem de er, hva de vil og hva de klarer. Også i spørsmål om religion.

Har du tanker, egne erfaringer og meninger angående dette temaet, skal du være velkommen til å kontakte oss i Mammanettverket.  

God Ramadan!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.