Det står i barneloven at barn har rett til å uttale seg før foreldrene lager en avtale om videre samarbeid, presiserer Nedre Romerike Familievernkontor.
Foto: Hope Family Therapy Center
Det at barna får være med i en samtale om foreldrenes skilsmisse bidrar positivt i barnas utvikling, skriver Nedre Romerike familievernkontor i dette innlegget. 
41Shares

Min mann og jeg skal skilles, og har bestilt time på familievernkontor til mekling. Vi blir oppfordret til å ta med barna våre. Vi har en datter på åtte år, og en sønn på ti. Hvorfor er dette viktig? Det er vel vi voksne som bestemmer hvordan dette skal bli?

Hilsen snart skilt tobarnsmor

Kjære snart skilt tobarnsmor

Takk for ditt spørsmål. Det er et veldig viktig spørsmål du stiller. Jeg er glad for å få en anledning til å si noe om dette viktige temaet.

Først og fremst har du helt rett. Det er dere som foreldre som bestemmer. Det er dere voksne som kjenner barna deres, og skal finne gode løsninger for dem. 

La meg skrive litt om mekling først. Det er en ordning som vi er stolte av å ha her i Norge. Denne ordningen er blitt til for å finne gode løsninger for barna etter en skilsmisse. Skilsmisse er stort sett trist for alle parter. Det var ikke dette dere tenkte da dere fant hverandre og ble et par. Det er mange følelser knyttet til et brudd, også for barna deres. Meklingen skal sikre at barna også etter brudd får god tilgang til begge foreldre. Det er en rettighet som barna har. De trenger dere begge. Dere begge har viktige bidrag inn i barnas liv. Ofte er dere forskjellige, og møter barna forskjellig. Det er fint, og gir som regel en fin balanse i foreldreskapet.

Barn har rett til å bli hørt

Barna har rett til å bli hørt når foreldre går fra hverandre. Det står i barneloven at barn har rett til å uttale seg før foreldrene lager en avtale om videre samarbeid. Dette betyr selvsagt ikke at de uttale seg, men de skal få mulighet til å si noe om hva de tenker. Dette gjelder fra de er syv år, og fra de er tolv år skal deres mening tillegges stor vekt. Yngre barn kan også høres, avhengig av modenhet, og dersom foreldre ønsker dette.

Barn kan snakke med mekler alene, eller med foreldrene til stede. Ofte er det fint å snakke alle sammen noen minutter først, så kan barna snakke med mekler alene etterpå. Slik kan de snakke helt fritt, og uten å ta hensyn til foreldrenes følelser og/eller konflikt.

La barna føle seg betydningsfulle

Det som er så fint med dette er at barna får kjenne at de har en innflytelse på livet sitt. De er triste over skilsmissen og har ikke valgt dette. Det at de blir hørt forteller dem at de er viktige i denne saken også.

Det at barna får være med i en samtale på familievernkontoret bidrar også positivt i barnas utvikling. De lærer at de er betydningsfulle, og de lærer å uttrykke seg. Det er viktig læring å ha med seg i livet. Det er også hjelpsomt for barna å få anledning til å sette ord på sine tanker og følelser rundt bruddet. Slik kan dere som foreldre legge bedre til rette for å ivareta barna godt i prosessen. 

Barn er ikke til stede når foreldresamarbeidsavtalen utformes. Denne skal foreldrene utforme alene eller sammen med mekler, og ta høyde for barnas uttalelser i den grad det er mulig.

Familievernet har gode erfaringer med å inkludere barn i mekling. Vi snakker mye med barn, og vi tilrettelegger samtalen slik at det blir trygt og godt for barna å komme til oss. Det er dere som foreldre som må samtykke til at barna skal være med.

Velkommen til mekling hos oss.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.