Å ville utestenge Israel fra Eurovision er ikke kritikk av israelske myndigheter, men noe som vil ramme et helt folk generelt og israelske artister spesielt, skriver Conrad Myrland.
Foto: Vertele
Det er antisemittisk å hevde at staten Israels eksistens er rasistisk, skriver Conrad Myrland i sin replikk til Utrop-redaktør Anna Aronsen Oftedal. 
478Shares
Conrad Myrland

Utrop-redaktør Anna Aronsen Oftedal er ikke mer opptatt av flerkultur enn at hun avslører forakt for synspunktene til norske jøder. Den 23. mai publiserte Oftedal artikkelen Kan jøder være antisemitter? Ja, selvsagt kan de det. Oftedal synes det er «ironisk» at «jøder som har kritisert Israels apartheid-politikk» er «blitt beskyldt for å være jødehatere». 

«Å anklage oss som kritiserer Israels apartheidpolitikk for å være antisemitter, er korttenkt. Spesielt når noen av Israels fremste kritikere er jøder», skrev Anna Aronsen Oftedal i Utrop den 23. mai.
Foto : Faksimile, Utrop, 23.05.2022

Utestengelse fra Eurovision ville rammet folk – ikke myndigheter

Norske jøder derimot, synes ikke dette er ironisk. Mellom 85 og 90 prosent av norske jøder er enig eller sterkt enig i at anklagen om Israel som en apartheidstat «bidrar til antisemittiske holdninger», viste en meningsmåling utført i 2021.

«Dette er en kommentar som kritiserer israelske myndigheter, og ikke det israelske folket,» hevder Oftedal til slutt. En rask runde gjennom artikkelen, viser hvor feil dette er. Bildet i toppen forkynner at den jødiske nasjonalbevegelsen er folkemord, dette er en stygg demonisering av det israelske folket. 

Oftedal ville ha utestengt Israel fra Eurovision, dette er ikke kritikk av israelske myndigheter, men noe som vil ramme et helt folk generelt og israelske artister spesielt. Oftedal gjengir en påstand fra en britisk-jødisk kvinne om at «eksistensen av staten Israel er en rasistisk bestrebelse». Kvinnen er praktiserende jøde og ble dømt for antisemittisme. 

Oftedal ville ha utestengt Israel fra Eurovision, dette er ikke kritikk av israelske myndigheter, men noe som vil ramme et helt folk generelt og israelske artister spesielt.

Uriktig påstand om drap

Oftedal gjør også andre feil. Hun hevder at «Waleed al-Sharif døde av hodeskader han fikk da israelske styrker stormet al-Aqsa moskeen under ramadan» 14. mai. Redaktøren gjengir en anklage fra et påstått øyenvitne om at «han ble skutt i hodet av en israelsk soldat». Israelsk politi har imidlertid hele tiden hevdet at han deltok i steinkasting og ble skadet da han falt. Medisinske eksperter mener at han falt sammen på grunn av et hjerteinfarkt, og at hjerteinfarktet også forårsaket den massive hjerneskaden som førte til hans død. Ifølge de medisinske dokumentene var det ingen merker på al-Sharifs kropp som indikerte at han var truffet av en gummikule, skriver Ha’aretz 23. mai. I sin ensidighet omtaler redaktøren episoden som et «drap».

Antisemittisk å holde jøder ansvarlige for Israels handlinger

«De fleste av oss er enige om at undertrykkelsen av svarte sørafrikanere var forferdelig, så hvorfor er det så vanskelig å ta tydelig avstand fra Israels apartheidregime?» spør Oftedal i fete typer. 

Også her er svaret enkelt: Fordi Israels sikkerhetstiltak mot militante palestinske grupper er grunnleggende ulik den rasebaserte diskrimineringen som man så i Sør-Afrika. En enkel sammenligning mellom apartheidregimet i Sør-Afrika og Israel viser at det ikke er noe grunnlag for anklagen om at Israel er en apartheid-stat.

31 land, inkludert Norge og 24 EU-land, har samlet seg om en arbeidsdefinisjon på antisemittisme. «Benekting av det jødiske folks rett til selvbestemmelse, for eksempel ved å hevde at staten Israels eksistens er rasistisk,» nevnes som et aktuelt eksempel på antisemittisme. Andre eksempler er «bruk av doble standarder ved å stille krav til staten Israel som ikke stilles til andre demokratiske stater» og «å holde jøder kollektivt ansvarlige for statens Israels handlinger». Det er ingen tvil om at både jøder og redaktører kan være antisemitter.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.