Vi så tydelig inkompetanse i statens håndtering av Covid-pandemien, skriver Demokratene.
Foto: Phila Gov
Det er god dekning for å peke på statlig inkompetanse – uten at det trenger å være en konspirasjonsteori, skriver Demokratene i dette tilsvaret.
69Shares

Er det selvmotsigende å mene at staten både kan være inkompetent og mektig? Det hevder statsviteren og forskeren Hilmar Mjelde i sitt innlegg i Utrop den 22. juni. Det er i alle fall på det rene at det finnes inkompetanse blant norske politikere i dag – grunnet plassrestriksjoner, vil jeg unnlate å gå i detaljer. I Mjeldes innlegg skriver han at hans forskning viser at «konspirasjonstenkning var utbredt, og ytre høyre fikk pandemien til å passe inn i sitt eksisterende verdensbilde».

Brunbeising

«Konspirasjonstenkning var utbredt, og ytre høyre fikk pandemien til å passe inn i sitt eksisterende verdensbilde», skrev Hilmar Mjelde i Utrop den 22. juni.
Foto : Faksimile, Utrop, 22.06.2022.

I takt med at broilerkulturen i politikken maner frem stadig flere udugelige og virkelighetsfjerne politikere så er vi også vitne til at staten får stadig mer makt. Staten overfører også stadig mer myndighet til overnasjonale organer, slik at staten i virkeligheten blir en lydig nikkedukke overfor overnasjonale organer og utenlandske finansielle interesser.

Mjelde kaster ikke bort en sjanse til å brunbeise de som er kritiske til håndteringen av pandemien og påstår skamløst at det går en rød tråd mellom dem og Nazi-Tyskland. For å sette en ekstra støkk i leserne slenger Utrops redaksjon inn et illustrasjonsbilde av marsjerende nynazister. Så trekkes vårt parti, Demokratene inn i denne suppa, selv om Mjelde innrømmer at han ikke fant konspirasjonstenkning blant talsmenn for dette partiet.

Covid-vaksinen, et eksperiment på mennesker

«Det ytre høyre innbefatter høyreekstremisme og høyreradikalisme i form av ideologier og grupperinger som fronter dette tankegodset», sier Mjelde og får det til å høres så uhyggelig ut som mulig. Hvilket tankegods er det han refererer til? Hans påstand er søkt.

Det Mjelde ikke nevner, og det er mulig han ikke er klar over det, er at som en del av oppgjøret med Nazi-regimet, fikk vi det som heter Nürnbergkoden. Det er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Dokumentet slår fast at det er uetisk å tvinge folk til å lide i medisinske eksperimenter. Covid-vaksinen har hele tiden, selv etter FDA’s (US Food and Drug Administration) famøse godkjennelse, vært å anse som eksperimentell.

Lite rom for åpen debatt

Mjeldes innlegg i Utrop er syltynt og det er vanskelig å bli klok på det. Man må derfor ty til hans forskningsrapport. Den gir litt mer kjøtt på beinet.

– Globalisme blir generelt fremstilt som en ideologi og et styresett påtvunget vanlige folk, og styrt av utenlandske eliter, skriver Mjelde. Og det er rent faktisk ikke så fjernt fra virkeligheten. For den vanlige mannen i gata har ikke så mye han skulle sagt når overnasjonale demokratifiendtlige organer styrer samfunnet. Disse kan innskrenke folks frihet på alle måter, samt vår mulighet til å protestere.

Covid-viruset fikk det folkelige tilnavnet Kina-viruset, av den åpenbare grunn at det oppsto i Kina. Myndighetene der stengte ned innenlands flytrafikk mens man holdt utenlandsk trafikk åpen. Dermed spredte viruset seg hurtig til resten av verden.

Vi så tydelig inkompetanse i statens håndtering av Covid-pandemien. Det var flere som advarte mot nedstengning og FHI (Folkehelseinstituttet) ble i stor grad ignorert. Enhver motforestilling ble slått hardt ned på. Det var ingen rom for en åpen debatt hvor alle sider av saken kunne bli belyst.

Alternative tanker ble sensurert på sosiale medier

At migranter sprer smitte burde heller ikke være særlig kontroversielt å påpeke, all den tid internasjonale reiser i stor utstrekning ble stanset nettopp i det øyemed å stanse spredningen av smitten.

Mjelde skriver også om hvordan aktørene han nevner på høyresiden ga uttrykk for at det var «skjulte aktører i sving». Han beskriver dette som en perfekt storm for konspirasjonsteorier.

Det kan nok mange si seg enige i, for det er ikke så merkelig at man blir mistenksom når globale beslutningsorganer setter i gang en altomfattende nedstengning av økonomien på bakgrunn av et relativt ufarlig virus. Det var heller ikke rom for å gå på tvers av Covid-narrativet. Du fikk ingen mikrofon og du ble sensurert på sosiale medier. I utlandet mistet folk legebevilgningen sin. Er det rart at noen tenker i konspiratoriske linjer?

Totalitære tendenser

Hva slags samfunn er det vi er på vei mot? Om de aller rikeste og mektigste i vår verden ønsker global governance og jobber for dette, samt åpent groomer våre politikere i Davos, er man da konspirasjonsteoretiker for å frykte at nettopp dette vil bli vår fremtid?

Hva gjør våre politikere på Davos-møtene? Har de noen reservasjoner? Diskuteres dette i noen særlig utstrekning i mainstream media og hvorfor ikke? Hvordan blir det med folks demokratiske rettigheter under et teknokratisk styresett? Hvilke muligheter vil borgeren ha for å protestere eller velge å kunne avstå? Er ikke dette en styreform med et totalitært og fascistisk islett?

Legitimt å stille spørsmål ved lockdown

Enkelte av høyresidens egne analyser kunne sikkert mange av oss sagt oss uenige i, men mangelen på nyanse i den offentlige debatten hos etablerte medier var i alle tilfeller regelen snarere enn unntaket. Man ville – med visse hederlige unntak – ha seg frabedt ethvert spørsmål ved Covid-narrativet. Igjen, er det rart at noen blir konspiratoriske, som Mjelde klandrer høyresiden for?

Mjelde avslutter med at høyresiden tok seieren på forskudd «nå som ting stort sett er som de var før pandemien». På overflaten kan det kanskje se slik ut, men EU er en sterk pådriver for vaksinepass og norske myndigheter følger lydig etter.

Lockdown var aldri så ille i Norge som i land som Australia, Storbritannia eller Kina. Men det var ille nok, og vi så hva som skjedde i utlandet og derfor var det all grunn til å rope et varsko.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.