Religiøse skrifter gir forklaringer på hva som er moralsk retningsgivende, og den klassiske familieinstitusjonen bør ikke rokkes ved, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Georgetown Journal of International Affairs
Vi bør ikke forlate familien som fundament og klassisk enhet, skriver Trond Ali Linstad i dette tilsvaret i kjølvannet av kritikk i fem Utrop-innlegg.

Blir dette en skarp kommentar? Er det tillatt med luftet tenkning, feil eller ikke, om betenkninger over ytringsformer og konsekvenser av dem? Som svar på fem tilbakemeldinger til min artikkel i Utrop den 23. juli om homofili, vil jeg si følgende:

Skapelsen

Jeg blar opp i gamle skrifter og leser i dem, om mann og kvinne som er skapt for hverandre: «Mennesker, vær bevisst Gud, Den høye, som skapte dere fra et enkelt vesen og fra samme vesen, skapte dens like! Fra dette par av mann og kvinne, spredte Gud, Den høye, tallrike menn og kvinner vidt utover jorda.» (Koranen 1,1.) Så langt skapelsens standard.

Sex, mann og kvinne

Jeg henter opp et annet gammelt skrift, og leser: «Mannen skal forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.» (Bibelen, 1. Mos 2,24.) Det som moralsk retningsgivende.

Avvik

Enkelte ting er avvik fra gjeldende standard og det som er moralsk retningsgivende! Det må kunne påpekes og diskuteres. Velvillig og saklig, intet galt ved det.

Konsekvenser

Beveger man seg bort fra dette, som norm og retningslinje, kan man komme galt av sted. Vi forlater et viktig fundament, familien som klassisk enhet. Et barn kan bli uten far eller mor, men med en «medmor» eller en «medfar», eventuelt uten noen av dem. Barn blir en gjenstand å anskaffe, hvordan det nå måtte skje, fra en sædbank og/eller en surrogatmor. Partnere i ekteskap blir fritt, en grunnleggende standard rokkes ved. Jeg tror ikke det er det gode for mennesket.

Bibehold av norm

Jeg bibeholder denne gjeldende norm, slik jeg fant det i et kristent skriv: «JA til mor-far-barn-relasjonen som spesiell og viktig / JA til ekteskapet som en biologisk forankret samlivsinstitusjon for én kvinne og én mann. / JA til barneperspektivet i all familie- og barnelovgivning, ikke voksnes krav og ønsker / Toleranse og refleksjon i spørsmål om kjønn og seksualitet, samliv og barn.» (Stiftelsen MorFarBarn.) Ikke dumt å tenke over eller holde fast ved.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.