Salafister leser tekster og ser på enkelte ord, fra punktum til punktum. Men uten å vurdere forklaringer og sammenhenger, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Quantara
Islam Nett har kjøpt en stor eiendom i Groruddalen. De ønsker å bygge et slags «islamsk» fritidssenter der. Det er en farlig tanke, skriver Trond Ali Linstad i dette innlegget.

Islam Nett – allment sett – er på gale veier. Deres dogmatiske, ureflekterte lesing av islamske tekster – som Koranen – er på et blindspor og fører galt av sted. 

Feil grunnholdning

Grunntenkningen er salafisme, en beslektet ideologi med wahabisme – tenkningen som er offisielt grunnlag for Saudi-Arabia. Er det noe å tilby Norge? Kan det hjelpe norske muslimer til et liv på rett vei?

Både i Norge og for eksempel i Sverige har salafistisk påvirkning bidratt til at berørt ungdom har reist til Syria for å slutte seg til IS og andre terroristiske bevegelser, fordi grunnholdningen er feil.

Dogmatisk og ensrettet – blindt uten tenkning

Salafister leser tekster og ser på enkelte ord, fra punktum til punktum. Men uten å vurdere forklaringer og sammenhenger. Og har de en oppfattet forståelse – men synes den passer dårlig med teksten de leser – som Koranen; de finner Koranen ikke er «streng» nok – foretrekke de den første. Som wahabiter gjør: Wahabiter har skrevet om – og utgitt – sin egen «Koranen»! Den er i moskéer i Oslo.

Salafismen – dogmatisk og lukket – henvisende til en tidligere tid. Og mer enn det: Salafisme har heller ikke moralsk grunnlag i tiden salafister refererer til.

Intellekt og tenkning er verdsatt

Islam Nets leder Fahad Qureshi legger ikke Koranen til grunn for seg, som han selv hevder. Han går derfor feil! Han setter sitt intellekt til side, har han anført – «i sammenlikning med Herren» (VG 25.07.16). Som om det skulle være et poeng! Koranen verdsetter intellekt og tenkning! Kunnskap og visdom – er «belønning for dem som gjør godt», sier Koranen (28,14). Takk, og anvend det.

Veiledet av Gud/Allah

«Den ynkeligste av Guds skapninger er den som ikke bruker fornuft», sier Koranen (8,22). Og la meg ta med dette: «De blir veiledet av Allah, som bruker forstand, lytter til det som blir sagt i budskapet og følger det beste i det!» (39,18) Tenk – bruk det beste i det! 

«Den ynkeligste av Guds skapninger er den som ikke bruker fornuft»
– Koranen (8,22)

Det beste for vår tid! «Det er en lov for hver tidsepoke», sier Koranen (13,38). Islam Nett bør merke det.

P.S. Koran-versnumrene over er er de mest vanlig brukte i dag, men korresponderer ikke nødvendigvis med tidligere utgaver av Koranen.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.