Foto: cmi.no
Seniorforsker mener de som dominererer dagens debatt, er overbevist om at innvandrere vil være ødeleggende for vår økonomiske framtid og velferd. 

– Innvandringsdebatten vil tjene på å bevege seg mot et sterkere fokus på faktiske møter mellom det norske samfunn og innvandrere, skriver seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt, Inge Tvedten (bildet), i et debattinnlegg i VG mandag.

For de Tvedten nå mener dominerer debatten, er de som ikke bare er overbevist om norsk kultur og levemåtes overlegenhet, men også er overbevist om at innvandrere vil være ødeleggende for vår økonomiske framtid og velferd.

– Først og fremst for innvandrere selv, selvfølgelig, som stadig får høre at de er en fare for landet og våre omgivelser. Men også mange av oss andre, med første- eller annen generasjons innvandrere som venner, kollegaer, naboer eller familie, får ikke det dominerende bilde av “de andre” til å stemme med våre egne erfaringer, skriver han videre i innlegget.

Lister opp “suksessinnvandrerne”
Seniorforskeren lister deretter opp suksessfulle innvandrere som blant annet politikeren Hadia Tajik, nyhetsankeren Yama Wolasmal og de tamilske innvandrerne som i praksis holdt liv i mange fiskevær i nord på 70- og 80-tallet.

– Det er selvfølgelig også mange, til dels alvorlige, utfordringer, skriver Tvedten og trekker frem blant annet det at mange innvandrerkvinner mangler helt sentrale rettigheter i familierelasjoner og at spesielt mange innvandrergutter faller utenfor og blir en del av kriminalstatistikken.

– Folk likere enn vi tror
Seniorforskeren mener den sikreste måten å møte disse utfordringene på er å blant annet bedre integreringen.

– De fleste av oss har opplevd å være innflyttere, og vet at det å finne seg til rette på et nytt sted avhenger dels av en selv, men også av at en blir møtt ordentlig og imøtekommende. Det burde ikke være vanskelig: Etter 35 år med arbeid i den type land innvandrere kommer fra, er min grunnleggende erfaring at folk er folk og mye likere enn vi tror, bare vi behandler hverandre skikkelig, skriver Tvedten i innlegget i VG.