At FrP vil fjerne rasismeparagrafen, kommer ikke som noe sjokk, men at Oslo Venstres nestleder, Haakon Riekeles (bildet) med bred støtte i eget parti, støtter FrP i denne saken, er en urovekkende utvikling, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Venstre
At FrP vil fjerne rasismeparagrafen er provoserende. Men at de får støtte fra halve Oslo Venstres bystyregruppe er sjokkerende, skriver Simen Bondevik i dette innlegget. 

FrPs førstekandidat i Oslo, Lars Petter Solås, fremmet under bystyrets debatt om høringsinnspill til en NOU (Norges offentlige utredninger) ved navn En åpen og opplyst offentlig samtale et forslag om å fjerne straffelovens paragraf 185, den såkalte rasismeparagrafen. Det er et forferdelig dårlig forslag. Vi trenger flere og sterkere tiltak mot rasisme enn det vi har i dag, ikke færre.

Trenger et tydelig lovverk mot hatefulle ytringer

I forslaget skriver Solås at «Kommunen er prinsipielt motstander av alle innskrenkninger av retten til å ytre seg, inkludert straffelovens paragraf 185 og mener derfor at den i sin helhet burde oppheves». Mener FrPs førstekandidat virkelig at vi skal gi rasisme og andre hatytringer fritt spillerom i samfunnet vårt uten noen form for juridiske begrensninger?

Når vi vet at folk møter på rasisme hver eneste dag er det vanskelig å forstå at din første tanke er at vi trenger et mindre strengt lovverk. Partiet Sentrum og undertegnede mener derimot at det rette å gjøre er å både beholde rasismeparagrafen og styrke den, slik at det slås enda tydeligere fast i lovverket at rasistiske og andre hatefulle ytringer skal straffes.

FrP før støtte fra Venstre

Dessverre er ikke Solås sitt forslag et enkelttilfelle. FrP har flere ganger tidligere foreslått, og tatt til orde for, det samme på ulike plan. Blant annet har FrPs tidligere justisminister, Per Willy Amundsen, vært en aktiv forkjemper for å skrote rasismeparagrafen. Dette tatt i betraktning er det ikke noen stor overraskelse at Oslo FrP løfter den samme kampen.

Men da jeg leste nyheten om Solås sitt forslag var det noe annet som virkelig fikk meg til å sperre opp øynene – han fikk støtte fra halvparten av Oslo Venstre sine representanter i bystyret. Både nestleder i Oslo Venstre, Haakon Riekeles, og gruppeleder, Hallstein Bjercke, stemte for forslaget om å fjerne hele rasismeparagrafen.

[…] vi må ikke glemme at rasistiske utsagn også innskrenker folks ytringsfrihet

For meg var det svært overraskende at flere krefter i Oslo Venstre vil fjerne et viktig juridisk virkemiddel i kampen mot rasisme. Derfor gikk jeg inn på Oslo kommunes sider for å se debatten, og høre hvordan Venstre argumenterte. Fra talerstolen argumenterte Riekeles med at rasismeparagrafen ikke har effekt og at vi derfor bør fjerne den.

Vi trenger tydelig antirasistisk politikk

Selv om jeg er helt enig med Riekeles om at vi trenger flere virkningsfulle tiltak mot rasisme, blir det for meg litt baklengs å tenke at resultatet av at en lov ikke er effektfull nok skal være at den fjernes. Da virker det mer logisk å stramme inn lovverket og gå igjennom hvordan loven håndheves. Ytringsfrihet er selvsagt et viktig prinsipp, men vi må ikke glemme at rasistiske utsagn også innskrenker folks ytringsfrihet.

At Fremskrittspartiet prioriterer sin versjon av ytringsfrihet over antirasisme er ikke noe nytt, men at Venstre gjør det samme er nytt for meg. Jeg håper ikke ytringsfrihetsfundamentalisme er den nye normalen for Oslo Venstre. Vi må beskytte ytringsfriheten innenfor rimelighetens grenser. Men rasisme, hets og hatkriminalitet må begrenses – også gjennom lovverket.

Kampen mot rasisme og for minoriteters rettigheter bør løftes betraktelig høyere på agendaen. Da trenger vi også et strengt lovverk. Vi må ikke være så naive å tro at fine ord i festtaler stopper rasismen. Vi er helt avhengig av konkret antirasistisk politikk!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.