Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en tekst hver måned, der jusstudenter bidrar med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett.

Hvor viktig er din alder for din identitet? I vår kultur kommer alder på spissen i situasjoner hvor du skal kjøpe alkohol for første gang eller ta lappen, men hvor definerende er alder for din identitet? 

Møter mistillit fra UDI

For mindreårige asylsøkere som kommer til Norge alene, er deres alder derimot helt avgjørende. Om du er over eller under 18 år er helt bestemmende for deres rettigheter i Norge, blant annet om du skal plasseres i et asylmottak for voksne eller for barn.

Tenk deg at du ankommer Norge etter å ha flyktet fra krig og mistet dine nærmeste. Du har få eller ingen ID-papirer, men skal overbevise norske utlendingsmyndigheter om hvem du er. Dersom du har slike dokumenter møtes de med mistillit fra UDI fordi utlendingsmyndighetene mener papirene dine ikke er til å stole på. Det er også vanskelig å bli trodd på egen forklaring om alder.

Tannundersøkelser for å etablere alder

I saker hvor det er tvil om en asylsøker er over eller under 18 år, kan det foretas en aldersundersøkelse. Dette skal forhindre at barn blir vurdert som voksne i asylsøkerprosessen, og at voksne asylsøkere ikke skal få rettigheter som er ment for mindreårige.

Aldersundersøkelsen er svært omdiskutert, fordi de gir usikre resultater om alder og det er usikkert om det foreligger et frivillig og informert samtykke fra asylsøkeren om å la seg testes. Legeforeningen fraråder leger å delta i undersøkelsene og ingen radiologer ønsker å bidra. Dette har medført at det i dag kun tas tannundersøkelser, og ikke også røntgen av hånd, som egentlig er forutsatt.

Aldersundersøkelsen gir næring til utenforskap

Jussbuss mener at norske utlendingsmyndigheter må ta hensyn til usikkerheten ved disse aldersundersøkelsene i sine vurderinger av utlendingens identitet. Vi mener det er særlig viktig at resultatet av aldersundersøkelsen og vurderingen av alder som tas med henblikk på rettigheter i asylprosessen, ikke skal få betydning ved senere søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Ikke bare er aldersundersøkelsen i seg selv kontroversiell, men den kan få stor betydning for utlendingens senere liv. Når utlendinger ikke får avklart sin identitet, fordi aldersundersøkelsen resulterte i en annen alder enn den utlendingen selv oppga, mister de mange andre goder. Jussbuss mener dette både er integreringshemmende og skaper et uønsket utenforskap.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.