Synlig religiøs identitet, eksempelvis bruk av hijab, viser seg ofte å være en ulempe ved ansettelsesprosesser. Slik skal det ikke være, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Evelyn Pecori
Å ha muslimer, og andre minoriteter, som ansatte er en fordel, skriver Ingrid Rosendorf Joys i dette innlegget. 

Det livssynsåpne samfunnet er mer enn en vakker fremtidsvisjon. Prinsippene i denne visjonen er knesatt i norsk lov. De inkluderer likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn, og at alle skal få praktisere sin religion eller sitt livssyn fra vugge til grav. 

Mange opplever diskriminering i arbeidslivet

Ingen skal føle at de må skjule sin religion eller sitt livssyn. Ifølge rapporten Diskrimineringserfaringer blant muslimer i Norge er det likevel mange som ser seg nødt til å gjøre nettopp det. Hele 1 av 3 muslimske respondenter i undersøkelsen svarer at de på et tidspunkt har sett seg nødt til å skjule sin religiøse identitet av frykt for negative holdninger. 

Muslimske kvinner er mer utsatt enn menn, og yngre muslimer erfarer diskriminering oftere enn eldre muslimer. Rapporten viser at hele 21 % av respondentene har opplevd diskriminering på grunn av religiøs tilhørighet i møte med offentlige institusjoner. 

Det er ille. Enda verre er det kanskje at så mange opplever diskriminering i arbeidslivet. Vi tilbringer en stor del av livet på arbeidsplassen. Det er en viktig sosial fellesarena, og her bidrar vi både til virksomheten vi er ansatt i, men også til samfunnet. 

Mangfold – enten man vil eller ikke

I rapporten fremgår det at en synlig religiøs identitet, eksempelvis bruk av hijab, er en ulempe ved ansettelsesprosesser. Og er man først ansatt kan det føre til at man avanserer langsommere i virksomheten enn man ellers ville gjort. 

Slik skal det ikke være i et livssynsåpent samfunn. Å få bukt med diskriminering på grunnlag av religion eller livssyn er viktig, men vi bør være mer ambisiøse enn som så. Norge er blitt et mangfoldig samfunn. Norske virksomheter, både i privat og offentlig sektor, må forholde seg til dette mangfoldet, enten de vil eller ikke. Å ha muslimer, og andre minoriteter, som ansatte er derfor en fordel. Målet må være å få stadig flere arbeidsgivere til å komme til denne erkjennelsen. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.