– FrPs partileder Sylvi Lyshaug har også bidratt til å spre mistillit ved å beskylde innvandrere for å være late, snyltere og kravstore mennesker som ønsket å bli båret på gullstol, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Fremskrittspartiet, pressebilder
Gjennom FrPs historie har det vært viktig å bygge fiendebilder, skriver Akhtar Chaudhry i dette innlegget.

Det sies at vi skal ikke snakke stygt om de døde og de som har et jubileum. Jeg skal gjøre et unntak.

Mistanke og mistillit mellom medmennesker

For ikke lenge siden har FrP rundet 50 år. Partiet feirer seg selv. Fair enough, men for Norge er det ingenting å feire i dette. Vi har aldri feiret egoisme, splittelse, mistillit, mistanke, fiendebilder og polarisering. FrP har stått for nettopp disse negative verdiene i 50 år, og vi ser ingen tegn til at dette vil endre seg. Det er dermed ingenting å feire. 

Tillit og samhold er to viktige grunnverdier og ressursene for ethvert samfunn, inkludert vårt. FrP og dets ledelse gjennom 50 år har undergravet samhold i samfunnet. Partiet og dets tillitsvalgte har både skarpt og subtilt næret mistanke og mistillit mellom medmennesker, spesielt mellom mennesker med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn. Det har vært viktig å bygge fiendebilder. 

Nasjoner som forvitrer på sikt

Mange husker hvordan Carl I. Hagen i 1987, den gang som FrP-fomann, brukte et fiktivt brev til å beskylde norske muslimer for illojalitet mot Norge og norske verdier. Partileder Sylvi Lyshaug, i sin tid som innvandringsminister, har også bidratt til å spre mistillit ved å beskylde innvandrere for å være late, snyltere og kravstore mennesker som ønsket å bli båret på gullstol. FrP har bevisst satt folk opp mot hverandre og overdrevet ulikheter for å skaffe stemmer og ivareta kortsiktige partiinteresser, på bekostning av tillit og samhold. 

FrP har gjort misnøye til en kjerneverdi

FrP har i 50 år dyrket egoisme, fremfor omsorg og fellesskap. Denne filosofien står i sterk kontrast til tankegangen til folk som Marcus Thrane, Wollert Konow, Johan Nygaardsvold og Einar Gerhardsen – som i sin tid kjempet for fellesskap. Sannsynligvis snur de seg i sine graver, og ville vært svært bekymret for hva jubilanten står for. Nasjoner og fellesskap som dyrker egoisme og overdreven individualisme forvitrer på sikt. Det går alltid utover de som trenger fellesskapet mest. 

Lemfeldig forhold til menneskerettigheter

FrP har gjort misnøye til en kjerneverdi. Mennesker skal alltid være misfornøyde med ett eller annet. Dyrker du misnøyen lenge nok, får du mennesker og lokalsamfunn hvor folk mister evnen til å sette pris på hva de har, og heller dyrker det de mangler. Det avler misunnelse. Gleden og takknemlighet byttes ut med en stadig klagesang. 

Rettssikkerhet og menneskerettigheter er blant de mest grunnleggende og samtidig komplekse samfunns- og politikkområder. Det tar årtier og bygge mekanismer og forsvar for dem. Frp har vært villig til å bryte disse rettighetene. En må være på vakt rundt et parti som har et så lemfeldig forhold til rettssikkerhet og menneskerettigheter. 

På sikt er dét å dyrke frem egoisme, splittelse, mistillit, mistanke, fiendebilder og polarisering – og å ville svekke menneskerettigheter – farlig!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.