Jeg leste med lettere forundring et innlegg av Shervin Najafpour i Utrop fra 12.08.2023 som hevder at den omstridte enklaven Nagorno-Karabakh, som er bebodd av armenere, men innesluttet av Aserbajdsjan, ikke bare er fri for blokade, men at de også lever et liv i luksus. Kanskje Najafpour kan spørre K. Hovhannisyan om livsstilstips? Han døde nylig av kronisk underernæring som en direkte konsekvens av den «ikke-eksisterende» blokaden.

EU, Amnesty og FN bekrefter at blokaden er reell

Hvorvidt det eksisterer en blokade eller ikke av Nagorno-Karabakh, er ikke et åpent spørsmål, det har et utvetydig fasitsvar: Menneskerettighetsorganisasjoner som Humans right watch og Amnesty international har gjentatte ganger ropt varsku om at Aserbajdsjans blokade av Nagorno Karabakh skaper en humanitær sultkatastrofe. Flere land har gjentatte ganger oppfordret Aserbajdsjan til å oppheve blokaden, deriblant: Canada, Kypros, Estland, Frankrike, Nederland, Tyskland, Hellas og USA. I tillegg har EU uttrykt bekymring for den forverrende humanitære situasjonen som resultat av blokaden. De har og vektlagt Aserbajdsjans direkte ansvar for situasjonen. 

Likeledes fra FN-eksperter. Europaparlamentet har også vedtatt en resolusjon som sterkt fordømmer blokaden til Aserbajdsjan. Den internasjonale domstolen i Haag har etablert, ikke bare en gang, men to ganger at enklaven er under blokade. De har beordret Aserbajdsjan om å oppheve blokaden og sikre fri ferdsel i begge retninger langs Lachin-korridoren – den eneste veien inn og ut. 

Regimet i Baku har ignorert dette begge ganger. Røde Kors, som er den eneste humanitære organisasjonen som får operere der, har med klare ord bekreftet at de ikke får levert livsviktige medisiner og mat til befolkningen i Nagorno-Karabakh. Det faktum at Røde Kors i det hele tatt befinner seg i området og driver humanitært nødhjelp, er alene nok til å bevise at Nagorno-Karabakh er under blokade. Røde Kors driver ikke nødhjelp i områder hvor det ikke er noen blokade og folk lever «i luksus».

Med Instagram-bilder som bevismateriale

Organisasjoner som Lemkin-Instituttet for folkemordforebygging, har også flere gange ropt varsku om at blokaden «har som formål å utføre folkemord». Tidligere sjef for aktoratet i den Internasjonale domstolen i Haag, Luis Moreno-Ocampo, har også sagt at det er rimelig å tro at et folkemord blir utført gjennom blokaden av Nagorno-Karabakh.

Det Najafpour hevder i sin artikkel er at Human Rights Watch, Amnesty International, EU, den internasjonale domstolen i Haag, USA og en enorm mengde andre land alle tar feil, og at Røde kors lyver. Mens Najafpour, og det totalitære regimet i Aserbajdsjan, som de eneste i verden, har rett. 

Hva er beviset for dette? Instagram-bilder! Dette bør heve noen øyenbryn. Jeg kunne egentlig ha stoppet her. Påstanden faller på sin egen urimelighet og er bent fram latterlig. Eller det hadde vært latterlig, hvis det ikke hadde handlet om 120 000 armenere som med viten og vilje blir utsultet av regimet i Baku, med mål om etnisk rensing. 

Instagram gir ikke et realistisk bilde av virkeligheten

Jeg vil likevel, for ordens skyld, gå igjennom hvorfor disse Instagram-«bevisene» ikke beviser noe. I den sammenheng er det nyttig å ha oversikt over forløpet av blokaden, som har vart siden desember i 2022. Blokaden begynte med aserbajdansk regimepersonell, tynt forkledd som pseudo-miljøaktivister som latet som om de protesterte mot «ulovlig gullgruvedrift», mens de blokkerte Lachin-korridoren. 

Det er en blokade. Blokaden blir utført av Aserbajdsjan mot den armenske befolkningen i Nagorno-Karabakh.

Aserbajdsjan ble i februar 2023 beordret av den internasjonale domstolen i Haag til å oppheve blokaden og sikre fri ferdsel langs Lachin-korridoren i begge retninger. Dette ignorerte Aserbajdsjan og i april 2023, gjorde de akkurat det motsatte og satte opp en ulovlig kontrollpost, i strid med avtalene de har signert. Kontrollposten er ment til å konsolidere og forsterke blokaden. 

Samtidig oppløste de også protestene til pseudo-miljøaktivistene som plutselig ikke hadde noen miljøbekymringer lengre. Aserbajdsjan lot i begynnelsen en veldig liten mengde med humanitære provianter komme igjennom via Røde kors og de russiske fredsbevarende styrkene som er utplassert der. 14. juni 2023 ble blokaden gjort om til en total blokade. Det var siste gang Røde Kors fikk levert mat til enklaven. 7 juli 2023 var den siste gangen livsviktige medisiner fikk komme igjennom. 

Med disse to sistnevnte datoene i mente, kan en se at flertallet av «bildebevisene» fra Instagram som Najafpour hevder å sitte på, er lenge før blokaden ble total. Det er heller ikke slik at en hungersnød umiddelbart oppstår. Matlager finnes. Regionen har også en veldig begrenset mulighet til å produsere noe mat, selv om aserbajdsjanske styrker nesten daglig skyter på armenske bønder som forsøker å dyrke jorden.

Videre bør man stille spørsmål ved dateringer, hvordan vet vi at datoene stemmer med virkeligheten? Hvordan vet Najafpour at datoen som bildene har blitt tatt på stemmer med publiseringsdatoen? Disse bildene kan ha blitt tatt lenge før de ble publisert. Som de fleste vet, reflekterer ikke Instagram et realistisk bilde av det virkelige liv.

Med sult som våpen

Man kan også finne, fra tidligere tider, bilder av folk som har sosiale sammenkomster, som vi vet har levd under brutal undertrykking og umenneskelige forhold, så som bildene fra et jødisk bryllup i Warszawagettoen i 1941, eller bryllupsfotografier fra beleiringen av Sarajevo (1992-1996).

Ingen av disse bildene gir noe inntrykk av hvor forferdelige forholdene var der, og om en skal gå fra bildene alene, kan en fort bli lurt til å tro at det var ganske idyllisk å være under beleiring i Sarajevo på 1990-tallet, eller å bo i Warszawagettoen under andre verdenskrig. At de levde «et liv i luksus».

La meg gjenta, faktaene her er utvetydige: Det er en blokade. Blokaden blir utført av Aserbajdsjan mot den armenske befolkningen i Nagorno-Karabakh. Blokaden er i ferd med  å utvikle seg til en menneskeskapt sultkatastrofe av et omfang som ikke er sett på lenge i Europa. I likhet med Russland, prøver Aserbajdsjan å bruke og skape sult som et våpen i en hybrid krigføring mot demokratiene de angriper. Denne metoden er en form for terrorisme, som vi alle bør fordømme og forhindre.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.