Foto: Privat
Linda Noor kritiserer Islam Nets samarbeid med aktører som hun mener ikke respekterer menneskerettigehter. Der er ikke moskéen hun sokner til så mye bedre, skriver Mohsan Raja i denne kommentaren.

I kjølvannet av at Fahad Qureshi, på vegne av Islam Net, oppfordret muslimer til å stemme på Partiet Sentrum, og organisasjonen MuslimerStemmer rangerte partiet som det mest muslimvennlige partiet, har enkelte aktører reagert på koblingen mellom Islam Net og Partiet Sentrum.

Kritiserer Islam Net for å ignorere menneskerettigheter

Ifølge data som MuslimerStemmer har lagt ut, kommer det frem at rundt 3000 muslimer endret partitilhørighet og ville stemme på Partiet Sentrum etter å ha studert MuslimerStemmers nettportal. Flere kommentatorer har påpekt at hadde det ikke vært for denne mobiliseringen, ville partiet neppe hatt en slik valgsuksess – særlig i delene av Oslo med mange muslimske innbyggere.

Dette har fått daglig leder i Minotenk Linda Noor til å reagere. Noor kritiserer Partiet Sentrum for å støtte Iman Aktivitetssenter, fordi Iman Aktivitetssenter er finansiert av Islam Net, som på sin side bruker den britiske YouTuberen Mohammed Hijab (en av flere de samarbeider med) for å markedsføre sine innsamlingsvideoer. Hijab har blant andre gjestet Andrew Tate i en podcast og snakket imot homofili. 

Derfor mener Linda Katrine at Islam Net ikke støtter menneskerettigheter og dermed bør ikke Partiet Sentrum støtte Iman Aktivitetssenter.

Avtale om markedsføring

Dette er det vi kaller «guilt by association», og heldigvis er jeg ikke den eneste som reagerer på Noors kritikk. Rødt-politiker Maaz Ahmed skiver:

«… Og apropos religiøse miljøer. Du skal ikke mer enn ti-femten år tilbake i tid før meninger, holdninger og verdisyn man i dag liker å plassere hos Islam Net, ikke bare var gjengs i de fleste muslimske, religiøse miljøer, men talspersonene for disse trengte ikke å bli bedt to ganger med å deklarere sine synspunkt offentlig. I dag er de langt mer reserverte og nekter å svare før de har snakket med en imam. De har lært leksa si. … Det er selvfølgelig svært beleilig, for da slipper man å forholde seg til andre religiøse miljøer, og miljøene slipper å bli fulgt med argusøyne, for det er jo Islam Net som er den store, stygge ulven.»

Fahad Qureshi presiserte på Dagsnytt 18 at Islam Net støtter menneskerettigheter og ikke står til ansvar for innhold produsert og publisert av andre. Qureshi sier at de har avtaler med ulike eksterne aktører om å markedsføre på deres plattformer, men at Islam Net ikke styrer hva disse produserer og legger ut. 

Noor skriver på sin side at Islam Net har Mohammed Hijab som «akademisk koordinator og promotør». Jeg vet ikke hva en «akademisk koordinator» er, men jeg har snakket med Qureshi selv og fått bekreftet at Islam Nets forhold til Hijab er basert på en avtale om markedsføring. Hijab er en innflytelsesrik influenser. Qureshi fortalte meg at Hijab produserer mye bra, men at Islam Net er langt i fra enig i alt han sier og står for. Tilsvarende forhold har de til en rekke andre muslimske kjendistalere og influensere.

Gjelder én standard for Islam Net, og en annen for Noors egen moské?

Slik kan Partiet Sentrum heller ikke tillegges meninger Islam Net har fordi de støtter noe av det Islam Net gjør. Islam Net kan heller ikke tillegges meninger som Mohammed Hijab eller Partiet Sentrum har fordi de støtter noe av det disse gjør. Skulle vi basere oss på Noors argument, kunne man påstå at Partiet Sentrum har samme kvinnesyn som Andrew Tate og at Islam Net har samme syn på LGBTQ som Partiet Sentrum. Det blir for useriøst.

Kritikk er bra og viktig, men i dette tilfellet kaster Noor stein i glasshus. På den ene siden kritiserer hun Islam Net for å assosiere seg med aktører hun mener har problematiske holdninger. På den annen side forsvarer hun Rabita-moskeen for å hente inspirasjon fra og ha koblinger til Det muslimske brorskapet og Yusuf Al-Qaradawi.

I 2011 skrev VG

«En gruppe KrF-representanter mener forstander Basim Ghozlan i Det islamske Forbundet og Islamsk Råd bør avklare sitt forhold til Yusuf al-Qaradawi, en av den islamske verdens mest omstridte og innflytelsesrike muslimske lærde.

I forslaget signert av Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen, Rigmor Andersen Eide, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad hevder KrF-erne at al-Qaradawi er en jødehater som har oppfordret til terrorhandlinger. Den muslimske sjeiken har også forbindelser til Det europeiske fatwarådet, som Islamsk Råd har forbindelser til.»

I august i fjor skrev Vårt Land

«Ghozlan sier at han aldri har lagt skjul på hans støtte til den kontroversielle teologen Yusuf al-Qaradawi, som regnes for å være en sentral ideolog for brorskapet. al-Qaradawi har blant annet åpnet for dødsstraff ved frafall og blitt kritisert for å komme med antisemittiske utsagn. Ghozlan er samtidig tydelig på at han ikke er enig med ham i alt, og ‘anser seg ikke som en disippel’.»

Rabita, som er Noors egen moské, møter ikke samme kritikk fra Noor. Til forsvar for Ghozlan og Rabita skriver hun bl.a.: 

«Når Ghozlan sier at han støtter tankegangen til lærde fra Brorskapet, så viser det til en spesifikk tilnærming til islamsk tenkning og tolkning, som har fått stor oppslutning langt utover Brorskapets egne kretser og organisasjoner. Det er altså tilnærmingen her som er fellesnevneren – ikke nødvendigvis den konkrete tolkning eller konklusjon.»

Ikke misforstå meg, jeg kritiserer ikke Ghozlan for å støtte Al-Qaradawi eller Brorskapet. For jeg vet at det er fullt mulig å hente inspirasjon fra noen og støtte store deler av deres arbeid, uten å være enig med alt vedkommende står for.

Al-Qaradawi er mildt sagt hundre ganger mer kontroversiell og innflytelsesrik enn Mohammed Hijab som Noor kritiserer Islam Net for å assosiere seg med.

Hvorfor denne dobbeltmoralen? Gjelder én standard for Islam Net, og en annen for Rabita-moské? Det er synd at Noors besettelse av å motarbeide Islam Net blender henne fra å se sin egen dobbeltmoral.

Henter midler fra aktører som ikke respekterer menneskerettigheter

Noors dobbeltmoral kommer tydeligere frem i videre analyser av hennes kritikk. Hun mener det er problematisk å samle penger ved å promotere aktører som ikke tilslutter seg menneskerettighetene. Samtidig skriver hun på Facebook: 

«Minotenk, som jeg er ansvarlig for, har mottatt tilskudd fra den amerikanske staten. De har heller ikke sluttet seg til alle menneskerettigheter.»

Det er altså helt greit at Noor åpent på Facebook kan gi legitimitet til og promotere en aktør som ikke respekterer menneskerettighetene, men hvis Islam Net gjør det, så er det kritikkverdig? 

Når Minotenk tar imot statsstøtte fra en slik aktør, bidrar de ikke da til å hvitvaske denne aktørens menneskerettighetsbrudd? Var det ikke nettopp derfor så mange boikottet VM i Qatar? De som boikottet ville sende en beskjed til verden om at Qatar ikke fortjener denne respekten og æren før de respekterer menneskerettighetene. Hvor var Noors moralske kompass da pengene fra USA skulle hentes til Minotenk?

Noor har heller ingen problemer med at moskeen hun sokner til – Rabita – henter penger fra organisasjoner og aktører i Saudi-Arabia, Kuwait og Qatar, som ifølge Noors skala enkelt kan kategoriseres som homofobe misogynister som ikke forholder seg til menneskerettigheter.

Vårt Land skrev følgende om Rabita i august 2022

«Ifølge menighetenes årsregnskap mottok forbundet i 2021 i overkant av 100.000 kroner fra den kuwaitiske organisasjonen al-Rahma, en større frivillig organisasjon som knyttes til Det muslimske brorskap (Muslimbrødrene) i Kuwait. Det muslimske brorskap er en politisk, islamistisk og sosial bevegelse»

Videre skriver de: 

«I 2016 avslørte bladet Kapital at Det islamske forbundet hadde mottatt støtte fra utenlandske givere – penger de først hevdet å ha fått av menighetens medlemmer.

Pengene ble kanalisert gjennom en egen stiftelse som styres av personer i Det islamske forbundet, og pengene ble brukt til å kjøpe moskeer i Norge.

Trossamfunnet ville da ikke si noe om hvor pengestøtta kom fra, men i en rapport utarbeidet på oppdrag fra Østerrikes myndigheter framkommer det at den qatarske stiftelsen Qatar Charity bevilget 2,8 millioner euro til organisasjonen i 2014.

Pengene skal ha vært en del av en større pakke på 70 millioner euro som ble bevilget til europeiske – og ifølge rapporten – brorskapstilknytta trossamfunn.»

Noors kritikk går ut på at Islam Net har en forbindelse med og promoterer Mohammed Hijab for å samle inn penger, men hvor er Noors kritikk mot Rabita? Rabita legger ikke skjul på sine forbindelser og støtte til Brorskapet og Al-Qaradawi. 

Noor ser kanskje ikke sin egen dobbeltmoral selv om den skinner igjennom. Kritikken mot at trossamfunn henter midler fra aktører som ikke respekterer menneskerettigheter går bl.a. ut på å gi legitimitet og bygge assosiasjoner med slike aktører. Nøyaktig det samme som Noors kritikk av Islam Net.

Det sentrale er hva organisasjonene selv står for

Når noen oppsøker penger fra aktører som ikke respekterer menneskerettigheter så bidrar man til å hvitvaske deres islamforståelse. Bør man ikke da, i tråd med Noors utgangspunkt for kritikk, prinsipielt si nei til at ens egen moské finansieres av aktører som ikke skriver under på menneskerettighetene?

Islam Net, til forskjell Minotenk og Rabita, mottar ikke penger fra stater eller organisasjoner som står for, promoterer og normaliserer tolkninger av islam som strider med menneskerettighetene. Noors unnskyldning i dette tilfellet er at fordi Norge driver handel med de samme aktørene så kan ikke Minotenk eller Rabita klandres for deres pengeimport.

Hvis Noor anser det som moralsk forkastelig å samhandle med aktører som ikke respekterer menneskerettigheter blir det ikke mindre forkastelig for henne selv å gjøre det fordi andre gjør det. 

Når Rabita henter penger fra organisasjoner som har ekstreme ståsteder etter Noors standard, så promoterer de også disse organisasjonene. Disse organisasjonene samler inn penger via sine plattformer og forbindelser og sender til Norge. Ikke nok med det, de viser frem sine mosképrosjekter i Norge med stor bragd og bygger seg opp basert på dette. Man bidrar direkte til å legitimere, promotere og bygge opp under deres problematiske religionsforståelse.

Hvordan Noor klarer å rettferdiggjøre at Minotenk henter penger fra den amerikanske staten, og at Rabita henter penger fra aktører i Qatar og Kuwait som står for en rekke meninger og holdninger som Noor vil anse som problematiske i henhold til menneskerettighetene, er svært forunderlig. Å si at Noor opptrer hyklersk er kanskje ikke veldig feil i denne sammenhengen.

Når det er sagt, jeg kritiserer ikke Rabita for å hente penger fra utlandet. Jeg mener at det er innafor å samarbeide med aktører for felles gode formål – selv om man ikke er enig i alt det de ulike aktørene står for. Når Rabita bruker aktører som ikke respekterer trosfriheten til å samle penger for dem, betyr ikke det at Rabita selv ikke respekterer trosfriheten. Vi må dømme Rabita, Minotenk, og ja, også Islam Net, ut fra hva de selv sier og står for, ikke ut fra hvem de samarbeider med.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.