En etterlengted stemme

0Shares

Norges første flerkulturelle avis Utrop ble lansert 15. juni 2004. I dag kommer nok en gledelig nyhet: Det er med engasjement og glede at dagens avis presenterer Utrops ungdomsredaksjon, UU-redaksjonen.

Sakene lages av, for og om ungdommer. Vi skal dekke områder som utdanning, kultur, underholdning og alminnelige nyheter, tilpasset alle mellom 16 og 26 år. Både innenriks og utenriks. Målet er å skrive om saker som skaper dialog og bedre kommunikasjon på våre premisser. Men ikke nok med det:

UU-redaksjonen skal og bør finne balanse mellom underholdning og alvorstunge problemstillinger som angår oss. Først og fremst skal vi skape selvrefleksjon over vår situasjon og dermed skape muligheter som ikke finnes i dagens flerkulturelle Norge. Norske medier har dessverre ikke vært dyktige nok til å gjenspeile hele befolkningen. Mange aktører har bidratt med sine meninger og argumenter. Det finnes likevel en gruppe som har blitt nesten tilsidesatt. Ungdommer med minoritetsbakgrunn har i mange henseender måtte forholde seg til andres syn på dem.

Er ungdom med minoritetsbakgrunn annerledes enn ungdom med etniske norske bakgrunn? Både ja og nei. Derfor skal redaksjonen fokuserer på universelle problemstillinger og utfordringer. Samtidig skal vi finne likevekt mellom saker som er særegne for vår bakgrunn og saker som er felles på tvers av identiteter.

”Vi har bare kulturen igjen.(…) Så lenge vi arbeider med vår bakgrunn, så lenge vi kan skildre, skrive og tenke vår tilværelses mysterium. (…) skal vi leve”, sier poeten Nimrod fra Tsjad (Le Monde diplimatique, des 2004). Vi vil tilføye at vi ikke bare skal leve, men også skape en forandringsmekanisme som ingen kan ignorere.

Minoritetsungdom har mange forskjellige stemmer. Utrop skal med sin ungdomsredaksjon få frem dette mangfoldet. Storsamfunnet kan bare glede seg.

Men først og fremst skal vi ungdommer glede oss over denne muligheten.