Suksesshistorier: Vil pleie de syke

Øystein Røe
Latest posts by Øystein Røe (see all)

Navn: Irene Abena Kukah
Stilling: Student 
Alder: 24 
Hjemsted:  Accra, Ghana 
Utdanningsretning/endelig tittel:  Sykepleierutdanning / sykepleier 
Lærested: 
Høgskolen i Harstad  
 
Hvor langt har du kommet i utdanningen? 
Ferdig utdannet i 2009

Hvorfor valgte du denne utdanningen? 
Det skjedde noe da jeg ble syk selv og fikk fantastisk god hjelp. Det var spesielt en turnuslege som var så snill, husker jeg. Da bestemte jeg meg for å jobbe i helsesektoren. Etter å ha ”gått meg litt vill” med økonomifag kom jeg endelig på rett spor.

Hva lærer du? 
Jeg lærer først og fremst respekt for mennesker og det å observere syke. Sykepleie handler om det å hjelpe og yte omsorg for andre.

Velger du å spesialisere deg innenfor et bestemt område? 
Har ikke bestemt meg endelig ennå, men jeg kjenner at jeg kunne tenke meg å bli sykepleierlærer. Har lyst til å gi noe tilbake.

Hvilke egenskaper mener du er nødvendig for å lykkes i utdanningen? 
Det er viktig å ha respekt for mennesker og være åpen for å lære nye ting. Man må være fleksibel og forberedt på å møte alle slags mennesker. 
 
Hvorfor valgte du dette lærestedet? 
Høgskolen i Harstad tilbød stipend til fem i Ghana, og jeg ble valgt ut som den ene. Ville valgt Harstad uansett, når jeg vet det jeg nå vet. Lærerne er alltid tilgjengelige, de holder avtaler – vi er som en familie her.

Hvilke fordeler opplever du ved å studere nettopp her? 
Noe skjer med deg i løpet av disse tre årene. Du kommer ut som et modent og reflektert menneske. Ellers vil jeg spesielt trekke fram mulighet til utenlandspraksis. Jeg fikk et semester i Sydney, Australia. Veldig lærerikt og spennende!  
 
Hva kjennetegner studentene på ditt studium? 
Tett fellesskap! Vi passer så godt på hverandre. Snille folk. Her har jeg aldri følt meg ensom.   
 
Hva kan du bruke utdanningen til? 
Jeg tar sikte på å få meg jobb som sykepleier hjemme i Ghana nå. 
 
Er det utfordringer nye studenter bør være oppmerksomme på før de begynner på det samme studiet som deg? 
Du må være klar for å lese. Men ikke bare lese – det handler om å forstå og å lære gjennom praksis. Du må ha et ha et åpent sinn for å lære noe nytt hele tida.