Avdekker få seksuelle overgrep blant minoriteter

Barn i fare: Fagforbundet krever rettferdighet for ni år gamle asylsøkeren Yalda
Foto: Enrique Saldivar/Flickr
I en ny rapport fra Redd Barna ved navnet "Hvis du ikke spør" kommer det fram at seksuelle overgrep mot barn og unge fra minoritetsfamilier rapporteres i mindre grad enn fra andre familier.
0Shares

– Når det gjelder saker om minoritetsfamilier, må hjelpeapparatet ta hensyn til andre ting, sier Thale Skybak fra Redd Barna til Utrop.

Thale Skybak fra Redd Barna har jobbet med rapporten “Hvis du ikke spør”.
Foto : Redd Barna
Rapporten tar for seg årsaker til at det underrapporteres om overgrepssaker fra minoritetsbarn- og ungdommene. Hensynene Skybak snakker om her, handler om kulturforskjeller mellom etniske norske familier og minoritetsfamilier.

– Det snakkes kanskje ikke like mye om seksualitet og lignende i minoritetsfamilier, mener Skybak.

Hun legger også til at hjelpeapparat som barnevernet, helsesøstre og skole ofte ikke vet så mye om storfamilier, som er en viktig institusjon for mange minoriteter.

– Det er liten kunnskap om storfamilier i flere tjenester. Og det er ofte spørsmål om ære og skam som gjør at barn også mangler åpenhet når det kommer til å snakke om seksualitet.

Konkrete tiltak
Rapporten kommer også med noen anbefalinger om hva som bør forbedres når det kommer til arbeid med slike saker. Skybak fremhever tre konkrete tiltak.

– Det bør komme frem mer kunnskap om temaet. Denne rapporten er et eksempel på det. Skolehelsetjenesten bør også styrkes, med for eksempel rutinesamtaler mellom barn og helsesøster. Seksualundervisningen i skolen kan også styrkes.

Fakta:

  • Første rapport i Norge som belyser spesifikt temaet seksuell overgrep i minoritetsfamilier.
  • Avdekker at det avsløres få overgrep blant barn fra minoritetsfamilier.
  • Rapporten ble utført med midler fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).
  • Skal bidra til økt kunnskap blant hjelpeapparatet.
  • Denne rapporten kommer også med forslag til hvordan slike saker kan forebygges.