– Gründervirksomheten blir fremtiden for integrering

 
Foto: Claudio Castello
– Omstillingen i norsk yrkesliv krever at alle bidrar med sitt, både majoritet og minoritet, talte statsminister Erna Solberg i går under åpningen av årets utgave av Energetics-konferansen.
0Shares

Konferansen ble avholdt på Clarion hotell på Gardermoen, i regi av Norsk senter for flerkulturell verdiskapning. 

Statsministeren snakket om gründervirksomhetens viktige potensiale, og da særlig i en tid som krever omstilling, og hvor oljeinntektene har gått ned kraftig.

– Vi går for tiden i en økonomisk omstilling som vil kreve at flere skaper på egen hånd, eller er med i nettverk som skaper egne arbeidsplasser. Norge vil fremover merke mindre aktivitet på blant annet olje- og gassnæringen. Vi får tre store utfordringer i fremtiden, i form av klima og miljø, internasjonale konflikter og økonomiutsikt. 

– Få alle med på laget
For å kunne beholde det norske velferdssamfunnet så er man nødt til å skape jobber og skattbare inntekter.

Morgendagens Norge vil kreve at alle er med på et felles krafttak. Vi er nødt til å få inn innvandrere og flyktninger ute i jobb, særlig kvinnene, for å få  samfunnsøkonomien til å gå opp.

Folk som kommer seg til sikkerheten i Norge som flyktninger, eller via innvandring, er villige til å gjøre dette, er inntrykket fra statsministeren.

– Entreprenørskap vil gi bedre integrering. Men dette vil kreve gjensidig tilpasning fra både storsamfunn og de som kommer hit. Folk vil bli nødt til å lære seg språk, og kulturelle koder, og vi som storsamfunn er nødt til å vise vei og gi folk sjansen.

Nysjerrighet for “det nye”
NAV-direktør Sigrun Vågeng samstemmer at økonomiomstillingen som Norge gjennomgår vil føre til merkbare endringer.

 
Foto : Claudio Castello

– Vi har mange der ute, både etnisk norske, og med annen familiebakgrunn, med høy kompetanse, som i tiden fremover vil bli nødt til å ta nye livsvalg. Folk vil bli nødt til pendle mer, kanskje også flytte til et annet sted, skifte bransje eller ta opp videre studier. Utfordringene vil også gjelde de nyeste nyankomne til Norge. Vi vil også se folk med ulike utdanningsnivåer og ulik tilpasningsdyktighet. Som etat er vi derfor også nødt til å skifte fokus, til i større grad å bli mer av en bedriftshjelper

Folks arbeidslyst merker hevder hun det er ikke noe særlig problem.

– Jeg ser at de fleste nye i Norge er faktisk villige til å yte og bidra til opprettholdelsen av det norske velferdsnivået. Samtidig så må man i Norge i større grad være mer nysjerrige for “det nye”. Vi må se på mulighetene og fokusere på de nye idéene som kommer med den siste tids flyktningestrøm.

 
Foto : Claudio Castello

Viste frem rollemodellene
Utrop-redaktør Majoran Vivekananthan var også tilstede for å tale under seminaret, og viste frem ulike profiler som Utrop har intervjuet og portrettert i de siste årene.

– Som avis er vi nødt både til å skrive om ukulturen som skjer i de ulike miljøene, men også rose frem de ulike representantene som har utmerket seg på ulike felt i Norge.

(Se bildeserie nederst)

 
Foto : Claudio Castello

 
Foto : Claudio Castello
 
Foto : Claudio Castello