Holdt inspirasjonsdag for innvandrere

Inspirasjonsdagen - Nytt land, nytt liv kunne by på flere interessante foredrag.
Foto: Stella Kvinnesenter
Nylig gikk arrangementet ”Inspirasjonsdag - nytt land, nytt liv” av stabelen på Høgskolen i Sørøst-Norge. Gjennom en rekke ulike foredrag fikk de oppmøtte et innblikk i hva som inngår å være innvandrer i Norge.
0Shares

Inspirasjonsdagen, som ble arrangert av Stella Tønsberg – Røde Kors Kvinnesenter i samarbeid med NAV Integrering Vestfold, hadde som mål å motivere de omlag 200 oppmøtte flyktningene og immigrantene til hvordan de kan bidra positivt i sine lokalmiljø.

Den gjennomgående tematikken for dagen var spørsmål rundt identitet, kultur, kompetanse, arbeidsliv og frivillighet, som ble belyst gjennom de ulike foredrags-bidragene. I all hovedsak innebar dette nyttig informasjon om arbeidsliv og hvordan hver enkelt kan bidra i samfunnet uten å være i jobb eller utdanning. Fokuset lå også på hvordan man kan kombinere to ulike kulturer og samtidig holde fast på sin egen identitet.

– Det å gi konkrete eksempler om hvordan du kan bidra, skaffe nettverk og være med i det organiserte sosiallivet til oss nordmenn var gøy og viktig. Her var det ingen som ikke visste hvordan de skulle kunne engasjere seg etter de kom hjem, forteller Martine Seth, prosjektleder for Vestfold Røde Kors, til utrop.no.

Ikke en byrde, men en ressurs
For Seth er det viktig å gi flyktningene og immigrantene et mer positivt innblikk i sin egen rolle i samfunnet, samtidig som man anerkjenner at det både er oppturer og nedturer når man må takle et nytt språk og må forhandle mellom to kulturer. Dette innebærer at man fokuserer på hva man som innvandrer selv tar med seg og kan bidra med:

– Hva er dine styrker og kompetanse? Det å belyse denne vinklingen gjør at flere fikk en aha-opplevelse. Jøss, ja det er sant jeg kan jo det og er god på mange ting…, forteller Seth.

Det er nettopp dette hovedbudskapet som inspirasjonsdagens hovedtalere, blogger, debattant og generalsekretær i LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold) Dana-Æsæl Manouchehri og psykiater og forfatter Shahram Shaygani, var mest opptatt i å få frem for den fullsatte forsamlingen.

Identitet med håp
I sitt foredrag ”Din identitet, din stolthet!” forsøker Manouchehri å gi andre innvandrere et mer positivt syn på seg selv.

– Alle har jo en identitet. Vi må være stolte av den vi er. Mitt mål er å få frem at uansett identitet og bakgrunn så er de ønsket. De er ikke en byrde, men en ressurs!, påpeker Manouchehri til utrop.no.

– Det handler altså om å gi denne gruppen håp og troen på at de alle kan bidra til et bærekraftig samfunn. I denne sammenheng fremhever hun i sitt foredrag de mange positive egenskapene som innvandrere tar med seg, deriblant en sterk arbeidsvilje og at de ofte er vant til å måtte kjempe for alt de får.

Shaygani understreker også at det er viktig å få innvandrere til å se seg selv som resurssterke mennesker.

– Det at man kommer til et land som innvandrer betyr ikke at man er offer, man har noe å tilby, understreker Shaygani til utrop.no.

Vil belyse utfordringene
Manouchehri og Shaygani legger også ut om de mange utfordringene innvandrere blir møtt med når de slår seg ned i et nytt land med ny kultur. Dette baserer seg delvis på egne erfaringer ettersom de begge flyktet fra Iran til Norge på ulike punkt i livet.

For Shaygani, som er psykiater, fokuserer hans foredrag ”Immigrasjon, Integrasjon, og Des-integrasjon” på den psykiske prosessen man gjennomgår som innvandrer.

– Gjennom å anvende elementer fra det faglige, spesielt i henhold til transkulturell psykiatri, snakker jeg om prosesser som sorg, angst og tilknytning, samt det å forholde seg til tap av viktige relasjoner, forklarer Shaygani.

Han presiserer likevel at foredraget ikke har som formål å sykeliggjøre innvandrere og de som gjennomgår disse prosessene ved migrasjon. Her er fokuset mer på hva som foregår med subjektet som reiser.

– Det å skape seg et nytt hjem, forme ny identitet, er en stor påkjenning, forklarer han.

Verdiutfordringer
Manouchehri forteller også om utfordringene man møter på som innvandrer, spesielt i henhold til verdier og samfunnsstrukturer som kan være vidt forskjellige fra de man er oppvokst med. Hun bruker det sterkt patriarkalske samfunnet i hjemlandet Iran som eksempel, og sier i denne sammenheng at det er viktig å endre det patriarkalske synet til fordel for likestillingssynet vi har her i Norge.

– Ikke alle føringer vi har vil passe, vi må tilpasse oss det norske systemet. Det er allikevel viktig at vi ikke mister oss selv i den tilpasningsprosessen. Prosessen ved å integreres fremstår som en delikat balansegang hvor man må holde på seg selv samtidig som det er viktig å gjøre justeringer for å best kunne fungere i Norge, påpeker hun.

Gjør inntrykk
For de to foredragsholderne er det tydelig at det er et behov for slike inspirasjonsdager der fokuset er på innvandrernes positive egenskaper, noe som begge opplevde at kom frem i reaksjonene fra de oppmøtte. Både Manouchehri og Shaygani forteller at flere tok til tårene og var tydelig berørt av det de hadde hørt. ”Det er første gang vi er nevnt som ressurser” er en gjengående tilbakemelding for Manouchehri etter slike foredrag.

Shaygani beskriver at han selv kjenner på en dyp respons og at han ofte blir spurt om hjelp og råd, noe han også opplevde på ”Nytt land, nytt liv!” arrangementet.

I etterkant av positive tilbakemeldinger – både fra innvandrerne, men også fra de offentlige ansatte, lærere og NAV veilederne som var med – ser Martine Seth også verdien av en slik inspirasjonsdag og håper at dette kan bli et årlig arrangement.

– Det viktigste budskapet som gikk igjen var: ikke gi opp, det er tøft men vi vet du klarer det. Bli med og engasjer deg i ditt lokalmiljø. Da kommer jobben etter hvert, forteller hun til utrop.no.