Opprinnelse fører til mobbing

STAMI-forskerne Tore Tynes og Tom Sterud mener mobbing av ikke-vestlige arbeidstakere kan forebygges med økt kommunikasjon
Foto: Sanji
Fortsatt mobbes et stort antall ikke-vestlige jobbtagere på arbeidsplassen, ifølge rapporttall. Nå må jobbtagere og ledere kommunisere bedre sammen slik at man kan skape et bedre arbeidsmiljø, hevder forskere.
0Shares

Video og redigering: Sanjayan Shan og Jessica Allande.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nå gitt ut en fersk rapport
basert på tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse blant
innvandrere som ble gjennomført i 2006. Rapporten viser blant annet at andelen ikke-vestlige innvandrere i fast jobb har økt betraktelig siden 1996.

Likevel er utfordringene fortsatt store. Løsere ansettelsesforhold
og større grad av jobbusikkerhet gir mer psykisk påkjenning for arbeidstagere med ikke-vestlig bakgrunn. En av ti oppgav også at de følte seg mobbet på grunn av sin etniske opprinnelse. Episodene har ofte sin  bakgrunn i språklige misforståelser, mener STAMI-forsker Tone Tynes.

– Her går det på kommunikasjon, eller rettere sagt, mangel på
sådan, hevder han.

Kommuniser bedre
Ifølge han og forskerteamet bør Arbeidstilsynet og andre instanser ta tak i problemene.

– Uansett hvor høye produksjonskrav, tidspress og stress man har i arbeidsplassen er det dessto viktigere å kunne snakke sammen.