Skammelig henleggelse fra Riksadvokaten

0Shares

Du offentliggjør avgjørelse siste arbeidsdag før jul. Er det for å unngå opptøyer? Eller er dette en julegave til Obioras 13-årige sønn som nå må fortelle familien i hjemlandet om henleggelsen?

I henleggelsen har du lagt mye vekt på om politiet kjente til farene ved bruk av mageleie. Når den tidligere rasismeanklagede politimannen utførte kvelertak utenfor Servicekontoret for andre gang hvorfor satte du ikke spørsmålstegn ved om dette var nødvendig? Det er nettopp denne politimannens uttalelser du tror på i stedet for vitneforklaringene.

Hvorfor reiser du ikke rimelig tvil når en person dør ved slik kvelning? Burde ikke denne tvilen bli behandlet av en domstol i stedet for at du leker dommer og frikjenner mulige drapsmenn? Hvorfor er du selektiv oppmerksom på enkelte prinsippelle argumenter til fordel for mulige drapsmenn enn andre argumenter i din henleggelse?

Du har nylig i en annen sak valgt å inngi anke nettopp fordi det er domstolene som må avgjøre om den mistenkte hadde gjort noe straffbart. I Åsane-saken i Bergen ble frifinnelsen anket med den begrunnelse at avgjørelsen bør overtales til domstolen i en slik alvorlig sak. Hvorfor gjorde du ikke det samme med Obiora-saken? Er det ikke langt mer alvorlig når politiet anklages for drap? Hvorfor vil du spille dommer i nettopp denne saken?

Synes du ikke at denne saken fortjener behandling i en uavhengig domstol nettopp fordi at den ble etterforsket av politiet selv?

Vi håper du får en god jul.