– Forordningen vil effektivisere Dublin-samarbeidet og gi oss bedre kontroll med hvem som kommer til Norge, sier statssekretær Jøran Kallmyr (bildet) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hovedformålet med lovendringene er å løse utfordringer knyttet til ineffektiv overføring av fingeravtrykk og sletting av data, samt mangler ved medlemsstatenes tilgang til relevant informasjon om asylsøkere i andre medlemsstater for ytterligere å effektivisere Dublin-samarbeidet.

– Dessuten har det vært ønskelig å etablere et bedre rammeverk for forvaltning og sikring av personopplysninger, i tråd med blant annet EUs personverndirektiv, sier Kallmyr.