Hjem Forfattere Artikler av Fra leserne

Fra leserne

28 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Kunnskapsminister Øystein Djupedal har gjort en fantastisk jobb siden han tiltrådte i Regjeringen. Han har vært Regjeringens og SVs spydspiss i en rekke saker. Først og fremt har han vist mot til å stoppe frislipp av privatskoler i Norge. SV har klart slått fast i sitt arbeidsprogram for inneværende stortingsperioden...
Gode barndomsminner viskes ikke så lett fra hukommelsen. Derfor er det slik at når noe hender etter mange år som minner om barndomsårene blåses støvet vekk fra de gamle minnene og de fremstår som om de hadde funnet sted i en ikke så altfor fjern fortid. Mitt personlige forhold til...
Afrikan Youth in Norway (AYIN) er sterkt kritisk til politiets håndtering av vold og rasisme mot afrikanere i Norge. Ikke bare reagerer AYIN sterkt på politiets uttalelser til pressen om “guttestreker” men også den videre behandlingen som den 15 år gamle gutten og hans far har fått grunnet dette. Rektor...
I arbeidet med en ny IA-avtale er YS foreløpig alene om å mene at det kan være fornuftig å innarbeide et nytt delmål knyttet til arbeidsledighet blant innvandrere, sier YS-leder Randi G. Bjørgen. De siste ukers opptøyer i Frankrike har vært urovekkende. Det er sikkert flere årsaker og forklaringer bak...
Oslo har behov for kompetansesenter som bosetter, finner omsorgsløsninger og følger opp de enslige mindreårige flyktningene som skal bosettes etter anmodning fra UDI. Byrådets budsjettforslag 2006 om å overføre ansvaret til bydelene for bosetting og oppfølgning av alle enslige barneflyktninger i Oslo vil – hvis det blir vedtatt – føre...
Samefolkets Parti registrerer med forundring at samer har erstattet alkohol og narkotika i den rød-grønne regjeringas Arbeids- og sosialdepartement(ASD). Det norske Arbeiderparti måtte gi slipp på Kommunal- og regionaldepartementet(KRD) til Senterpartiet, men ønsket samtidig ikke å gi slipp på kontrollen over samene. Derfor har de byttet ut alkohol og narkotika...
Det er feil at det ikke stilles konkrete krav til standard ved asylmottak og at pris er eneste avgjørende kriterium for hvem som får drive mottak, slik syv frivillige organisasjoner hevder i Utrops artikkel, ”Krever bedre kvalitet på asylmottakene”, den 24. oktober. Et asylmottak er et midlertidig frivillig botilbud for...
Utrop kommer på lederplass i forrige utgave med sterk kritikk av Utlendingsdirektoratet (UDI) sin behandling av familieinnvandringssaker. Det er på sin plass å knytte noen kommentarer til kritikken. Familieinnvandring er en stor og viktig del av innvandringen til Norge. Ved utgangen av september i år var det kommet inn 11.960...
Regjeringen jobber aktivt for å styrke hjelpetilbudet til asylsøkere og flyktninger med psykiske problemer. Blant annet er det satt av 15 millioner kroner til etablering og drift av forsterkede mottaksavdelinger i årets statsbudsjett. Regjeringen har gitt Utlendingsdirektoratet i oppdrag å opprette fem forsterkede mottak for asylsøkere med psykiske problemer i...
I Utrops utgave av 25. august – 7. september 2005 skriver leder Rolf Undset Aakervik i Mangfold i Arbeidslivet (MiA) at UDI nekter kvinner og menn fra land i sør turistvisum til Norge. Dette bildet er det grunn til å nyansere. I en globalisert verden er det viktig å kunne...