Problemet: Samer

Samefolkets Parti registrerer med forundring at samer har erstattet alkohol og narkotika i den rød-grønne regjeringas Arbeids- og sosialdepartement(ASD).

Det norske Arbeiderparti måtte gi slipp på Kommunal- og regionaldepartementet(KRD) til Senterpartiet, men ønsket samtidig ikke å gi slipp på kontrollen over samene. Derfor har de byttet ut alkohol og narkotika i ASD, med samer, innvandrere og andre minoriteter.

Vi husker alle lettelsen den gang vi ble flyttet fra den illeluktende båsen i Landbruksdepartementet over til KRD, og at vi drømte om framgang og utvikling for det samiske folk, da også vi endelig var blitt for folk å regne.

Det er derfor med skuffelse at når vi nå nok en gang blir flyttet rundt på, er det til et departement hvis fokus er problemer. Nok en gang blir vi satt i bås!

Altså er det slik Det norske Arbeiderparti ser på samer, på innvandrere og på minoriteter!

Som problemer!

Og da sitter nok Bjarne Håkon med det beste bingobrettet…