Kommunikasjon i flerspråklige klasserom

0
Foreningene Norden og Norden i Fokus inviterer lærere, skoleledere og andre interesserte til en todagers konferanse som retter fokus mot flerspråklighet i skolen.

SYNLIG-USYNLIG: KUNSUTSTILLING MED DEBATT OM AFRIKANSKE SAMTIDSKUNSTNERE

0
I år har vi gleden av å presentere en større kunstutstilling med afrikanske kunstnere bosatt i Norge.

Lærings og mestringstilbud for minoritetsspråklige

0
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom arrangerer igjen en samling for brukerorganisasjonene som ønsker å bli mer minoritetsvennlige.

Er staten Israel rasistisk i sitt fundament?

0
Fellesutvalget for Palestina (FuP) arrangerer i år ein storstilt konferanse om situasjonen for palestinarar som bur i Israel og fundamentet for ein jødisk stat.

Nasjonal konferanse om somaliere i Norge

0
Utlendingsdirektoratet (UDI), på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet, skal høsten 2005 arrangere en erfaringskonferanse om arbeid med integrering av somaliere i Norge.

Vold i nære relasjoner

0
MiRA-Senteret har gleden av å invitere alle til nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner lørdag 4. novmember i Oslo.

India i det 21 århundre

0
The International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) invites you to a seminar by K. Natwar Singh, Indian Politician and Diplomat: India in the 21st Century

Fotokurs for ungdom

0
En fotograf i magen? Dette er kurset for deg som ønsker å bli en merkbart bedre fotograf på kort tid. Kurset er gratis.

Invitasjon til seminar om Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile

0
Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile – for mangfold og likeverd ble vedtatt i byrådet 6. juni 2006.

Studietur til Somaliland

0
Republikken Somaliland er den nordvestlige delen av den tidligere Somaliske Republikk, som kollapset i 1991.