Forbannet på USA også før 11.9

0
Imam Zulqarnain Sakandar Madni tror de amerikanske styresmaktene selv sto bak terrorangrepene mot World Trade Center og Pentagon 11. september 2001. Han er heller...

Tips til deg som er ny i Oslo

0
Jeg har jo vært ny i Oslo en god stund nå, faktisk så lenge at jeg snart vurderer å skifte navn på spalten min....

Hva er regler for depositum ved boligleie?

0
Utleier kan kreve at leietaker betaler et depositum på inntil seks måneders husleie til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet og andre krav...

Bedre regler for markedsføring av lån

0
Det skal opplyses om effektiv rente ved all markedsføring av lån. Det foreslår Justisdeparte¬mentet i et høringsnotat. “Dette har vi arbeidet for lenge”, sier...

Hva skjer hvis regningen går til inkasso?

0
Statistikk fra kreditttilsynet viser at rekordmange regninger går til inkasso. Hva skjer når regningen går til inkasso, og hvilke rettigheter har du som forbruker? Hva skjer hvis regningen går til inkasso? Hvis kravet går til inkasso betyr dette at et inkassobyrå har tatt på seg å inndrive gjelden din. Virksomheten er regulert i inkassoloven og tilhørende forskifter. Her reguleres hvordan selskapene skal gå frem, og ikke minst hvor mye de kan ta betalt. Du har krav på å bli varslet. Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso. Kravene til et inkassovarsel er at det skal være skriftlig og på papir, fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt og det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager. Det kan bli dyrt. Det fremgår av inkassoforskriften hvor mye du må betale i inkassosalær. Omkostningene blir i utgangspunktet regulert av inkassosatsen og størrelsen på kravet. Inkassosatsen blir fastsatt årlig av regjeringen på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Fra 01.01.06 er den på kr 550. Ta kontakt! Kan du ikke betale, eller er uenig i kravet bør du å ta kontakt med byrået så fort som mulig. Er du uenig i kravet og dine innsigelser ikke er åpenbart grunnløse anses kravet omtvistet. Kravet skal da ikke bli drevet inn gjennom inkasso. Saken skal i disse tilfellene bli oversendt Forliksrådet for rettslig avgjørelse. Flere mulige løsninger. Du kan selv få til gode løsninger ved å komme med forslag til hvordan du best kan betjene gjelden din. Trenger du hjelp til dette finnes det en økonomisk rådgiver i kommunen som kan ta kontakt med byråene for deg. Tiltak du kan foreslå kan f eks. være: dele opp beløpet, utsette avdrag, full betalingsutsettelse, sette ned renten, forlenging av nedbetalingstid eller refinansiering.(Kilde: Forbrukerrådet)

– Det er noe spesielt med jøder

0
– Sånn, skal vi se. Der ja, også låser vi opp her, ja. Sånn! Da er vi ute. Selv for en som har levd sitt voksne liv i Israel er det uvant med så strengt vakthold

Dårlig norsk?

0
Jeg rister på hodet. Jeg rister og rister og rister. Det går ikke an. Det kan ikke være mulig. Jeg tenkte akkurat det samme...

Når vokterne blir drapsmenn…

0
Eugene Obiora kom til Norge sommeren 1987. Sammen med ungdommer fra mange verdensdeler deltok han i det økumeniske ungdomsutvekslingsprogrammet International Christian Youth Exchange (ICYE)....

Ansikt i fokus:

0
Mohan Singh Varma er partileder i det nystartede Osloetablerte lokalpartiet Innvandringspartiet (IP). Han har bred politisk bakgrunn fra både Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Språkmektige ungdommer er en ressurs for samfunnet

0
Generalsekretær Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp har i kronikken ”Den nye rasismen i Norge” (Utrop 12/2006) et avslutningspoeng som fortjener oppmerksomhet. Han peker...