LETTNORSK SPØRSMÅL OG SVAR

0
Spørsmål 1. Hvor jobber Aleksandra Eriksen?2. Hvilke lover vil hun at polske innvandrere skal forstå?3. Når ble Polen med i EU?4. Hvor mange polske...

Notiser

0
Arbeidsledigheten øker blant innvandrereDen registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 6,5 prosent i februar 2009 til 7,9 prosent i februar 2010. Økningen...

Norges fremtid

0
Det er snart 17. mai og hele landet skal feire dagen Norge fikk sin grunnlov. For mange av barna som skal delta i 17. maitoget, enten i musikkorps eller med flagg i hånden, er Norge det eneste land de kjenner som sitt hjemland, selv om foreldre kommer fra andre land.

Notiser

0
Krever 9,7 millioner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har sendt SOS-Rasisme krav om tilbakebetaling av støtte fra 2007-2008. – Ikke uventet, sier SOS-Rasisme. 3. mai meldte...

Norske sjefer skaper urettferdighet

0
Utenlandske arbeidere får for dårlig lønn. Sjefene må behandle norske og innvandrere likt. Det mener Aleksandra Eriksen. Hun er daglig leder i Polish Connection. De hjelper polske arbeidere i Norge. 

Muslimske barn ikke ønsket

0
Omtrent halvparten av de 34 barna som venter på fosterhjem i region øst har flerkulturell bakgrunn ifølge nye tall fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Men fosterhjemstjenesten har problemer med å plassere muslimske fosterbarn.

Arbeid til alle

0
I en kronikk i Dagsavisen skriver LO- leder Roar Flåthen om økende arbeidsledighet blant ungdom i Europa, og spesielt Spania, der ungdomsledigheten ligger på...

Innvandrere vet lite om sine rettigheter

0
Mange nordmenn med flerkulturell bakgrunn kjenner ikke til sine rettigheter på arbeidsplassen. Mange tør ikke å søke hjelp selv om de er klar over at de blir utnyttet eller diskriminert.

Finanskrisen gir økt polsk innvandring

0
Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det kommer stadig flere innvandrere fra EØS-området, særlig polakker, til Norge. Forskningsleder Cecilie Øien i Fafo sier dette skyldes finanskrisen og de siste årenes innstramninger i innvandringspolitikken.

Innvandrere unngår media

0
Et bilde av at innvandrere begår mer kriminalitet enn andre har lenge vært fremtredende i mediene. Nyheter om innvandrere handler ofte om det negative.