Hvorfor feirer vi 17. mai?

0
Norges Grunnlov ble laget ferdig 17. mai 1814. Derfor er 17. mai Norges nasjonaldag. Vi sier at Norge har bursdag 17. mai.

Nyttår året rundt

0
Vil du feire nyttår i desember, januar eller april? Nyåret begynner flere ganger i løpet av et år, og det avhenger av hvilken kalender man følger.

Antirasistenes julegave til islamhaterne

0
Debatten om begrepsbruk rundt ordene «virus» og «smittekilde» stopper visst ikke. Det er både trist, men også ganske nyttig. Fordi debatten eksemplifiserer så alt for tydelig hvordan de mest iherdige aktivister risikerer å ødelegge for seg selv i sin iver etter å kjempe den godes kamp.

Gledelig jul fra Lesvos

0
Moria-leirens barn: Levende kropper med døde sjeler  

Absurd forsvar for folkemordets retorikk

0
Å omtale et samfunnsproblem som en sjukdom kan være på sin plass – noe ganske annet er det å omtale en gruppe mennesker som sjuke.

Er det verkeleg skandaløs evaluering?

0
I dei norske styresmaktenes handtering av denne saka, vart alle reglar og rutinar følgt. Difor kan denne innsatsen med rette kallas «super».

U-fritt skolevalg

0
«Fritt skolevalg er noe vi lærere snakker mer om enn dårlig lønn – jeg tror det sier noe!»

Slik avspores debattene om muslimer og antisemittisme

0
Uriktige gjengivelser, personfokus og avsporinger: Slike virkemidler brukes for å unngå en debatt om at muslimer uriktig stemples som selve den antisemittiske «smittekilden».

Skandaløs evaluering av Abbasi-utsendelsen

0
Grov urett ble begått da Abbasi-familien fra Trondheim ble forsøkt deportert. At utsendelsen i ettertid er beskrevet som "super" fra Stortingets talerstol, tar skandalen til et nytt nivå.

Nasjonalisme i India påvirker verden – Er Norge en fredsnasjon, bør vi bry oss

Indias nåværende regjering spiller et farlig spill som kan sette en hel region i flammer. Det angår mange flere enn de som bor der. Med landets omtrent 200 millioner muslimer er det lite klokt å spille på religiøse skillelinjer og forsøke å tjene vestlig støtte ved å selge det utdaterte narrativet om at muslimer er terrorister.