Rapportlansering – «Statsløse i norsk rettspraksis»

152Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Tid: Torsdag, 19 November 2020

NOAS lanserer rapporten «Statsløse i norsk rettspraksis» – En analyse av statsløses stilling i Norge fem år etter FNs høykommissær for flyktningers kartlegging.

Rapporten følger opp UNHCRs tidligere arbeid med statsløshet i Norge. I 2015 kartla UNHCR Norges oppfyllelse av forpliktelsene etter FN-konvensjonen om statsløses stilling av 1954 og FN-Konvensjonen om begrensning av statsløshet av 1961. Kartleggingen konkluderte med at norsk lovgivning og praksis på flere områder var i strid med konvensjonene, og UNHCR anbefalte en rekke tiltak for å sikre at forpliktelsene oppfylles.

Program
11.00: Velkommen – NOAS
11.05: Presentasjon av rapporten – Marek Linha, juridisk rådgiver i NOAS
11.25: Kommentar fra Wilfried Buchorn, Deputy Representative, UNHCR Norden og Baltikum
11.35: Kommentar fra Hanne Krogenæs, advokatfirmaet Sulland og forfatter av «mapping statelessness in Norway» fra 2015
11.45: Kommentar fra Adele Matheson Mestad, direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
11.50: Kommentar fra Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge
11.55: Avslutning – NOAS

https://www.facebook.com/events/2444934349147057/